Kroondomein Het Loo blijft tussen 15 september en 25 december gesloten, als het aan het kabinet ligt. De minister negeert daarmee de opdracht van de Tweede Kamer die stelt dat het natuurgebied het hele jaar moet worden opengesteld voor publiek. De Partij voor de Dieren en De Faunabescherming zullen aanstaande zaterdag 15 september de wens van de volksvertegenwoordiging alsnog ten uitvoer brengen, met een symbolische opening op de voorgenomen dag van sluiting.

Kroondomein
Kroondomein Het Loo blijft gesloten tussen 25 september en 25 december | Foto: via persbericht

De Nederlandse Staat betaalt ieder jaar honderdduizenden euro’s aan publieke middelen voor het onderhoud van het landgoed en instandhouding van het Koninklijk jachtdepartement. Dit terwijl 72 procent van de Nederlanders tegen de hobbyjacht is. Ook krijgt het landgoed openstellingssubsidie, een voorrecht normaal voorbehouden aan natuurgebieden die 358 dagen per jaar geopend zijn voor publiek.

De Partij voor de Dieren wil dat het belastinggeld in bescherming van de natuur van het Kroondomein gestoken wordt, niet in jachtprivileges.

Kroondomein
Sporen van wilde zwijnen in het Kroondomein | Foto: Dominicus Johannes Bergsma/Wikimedia

Beheersbevoegdheid koning
Op 3 april van dit jaar nam de Tweede Kamer een motie van de PvdD aan waarin de regering wordt verzocht Kroondomein Het Loo het hele jaar, in zijn geheel, open te stellen voor bezoekers. Het kabinet heeft echter besloten de motie niet uit te voeren. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verwijst naar de ‘beheersbevoegdheid van de Koning’, die zelf een beslissing zou moeten nemen over het al dan niet openstellen.

Dit betekent dat het Koninklijk jachtgezelschap kan doorgaan met de jacht op edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons, van 15 september tot 25 december, buiten het zicht van het publiek en daarmee zonder sociale controle. Kamerlid Femke Merel van Kooten:

“De minister schuift achteloos de wil van de meerderheid van de Kamer terzijde door het Kroondomein gesloten te houden voor publiek, zodat de Koninklijke familie zonder pottenkijkers en louter voor het plezier de achterhaalde jachttraditie kan voortzetten. Daarom zullen de Partij voor de Dieren en de Faunabescherming het Kroondomein alsnog feestelijk openen met aansluitend een wandeling door dit prachtige natuurgebied.”

Kroondomein
Foto: publiek kroondomein

De opening
Op zaterdag 15 september om 15.30 uur wordt een Brief aan de Koning voorgedragen, gevolgd door het strijdlied ‘In naam van Oranje, doe open dat bos’. Vervolgens verricht Kamerlid Femke Merel van Kooten een symbolische openingshandeling.

Waar?
Verzamelen op het parkeerterreintje aan de Wieselseweg in Wiesel. De Wieselseweg begint bij Café De Hamer, Zwolseweg 275, 7345 AA Wenum-Wiesel. Daar is ook de bushalte Wieselseweg, Wenum Wiesel. Er is een frequente lijndienst vanaf station Apeldoorn, streekbus 202 richting Zwolle, reistijd 10 minuten. De afstand tot het parkeerterreintje is ongeveer 3 kilometer de Wieselseweg volgen.

Persbericht PvdD en De Faunabescherming