De aanpak van de illegale handel in wilde dieren en dierproducten is al jaren gaande, maar lijkt nog niet veel vruchten af te werpen. Tijdens de Rio +20 conferentie van de Verenigde Naties (VN) in 2012 werd besloten dat er strengere maatregelen moeten komen om deze handel aan te pakken, desnoods via economische maatregelen. Maar ook voorlichting is van het grootste belang. Op 28 januari was er in de Chinese stad Hangzhou een 2-daagse workshop gericht op de illegale ivoorhandel en de gevolgen daarvan.

ivoorhandel
Foto: belgianchocolate/flickr cc

Zowel China als de Verenigde Staten en Europa waren vertegenwoordigd tijdens deze workshop. De tachtig afgevaardigden vonden het belangrijk om de markt en vraag naar illegaal ivoor beter te kunnen identificeren en de beleggers in ivoor bewust te maken van de negatieve gevolgen. Een financieel-economisch risico, maar ook het verwoestende effect dat de illegale handel van ivoor heeft op de olifant en mens.

Drastische daling
In 2012 werden er 22.000 olifanten gestroopt, in 2013 naar schatting 20.000 en ook vorig jaar ging het om soortgelijke aantallen, allemaal voor hun ivoor. Iedere 15 minuten wordt er een olifant gedood door stropers. De olifantenpopulatie is hierdoor in korte tijd drastisch gedaald en het lijkt erop dat daar voorlopig geen verandering in komt. Het grootste gevaar voor dit dier is dan ook de mens. Het gevolg hiervan is dat de olifant langzaam maar zeker met uitsterven bedreigd wordt. Volgens schattingen zouden er wereldwijd nog 500.000 olifanten in het wild leven.

Illegale ivoor verminderen
China zet zich liever in voor andere dingen dan de illegale handel in ivoor, zoals het terugdringen van de mensensmokkel.  Toch is de regering van China steeds meer bereid om mee te werken aan campagnes en samenwerkingen om de handel in illegale ivoor te verminderen. Een stap in de goede richting voor de olifanten.

Thailand
Niet alleen in China dringt het besef door dat de handel in ivoor een nadelig effect kan hebben op de economie. Vorig jaar publiceerde PiepVandaag al over Thailand, waar gevreesd wordt voor een boycot door de internationale gemeenschap als zij niet voldoen aan de eisen om de illegale ivoorhandel uit te bannen.  In maart zal bekend worden of Thailand zich aan deze eisen heeft kunnen houden en of die economische boycot komt. China en Thailand zijn tot op de dag van vandaag de grootste afnemers van illegaal ivoor.

Diverse dierenbeschermingsorganisaties wijzen toeristen en andere potentiële afnemers op het verbod om ivoor mee te nemen als souvenir. De handel in ivoor dat na 1989 is verkregen is, zoals vastgelegd door CITES, geheel verboden en kan een forse boete opleveren. ‘Antieke’ ivoorproducten mogen alleen verkocht worden als ze van voor 1947 stammen.

Bron ©PiepVandaag Lisa van der Linden