Helaas horen wij de wulp, een grote, lichtbruine steltloper van ongeveer 50 tot 60 centimeter, steeds minder vaak op de grote stille heide, in de duinen of in de weide. De vogel met zijn karakteristiek naar beneden gebogen snavel staat inmiddels op de Rode Lijst.

wulp
De wulp is Vogel van het Jaar | ©Gert Huijzers

Uit de pas uitgekomen nieuwe Vogelatlas, blijkt dat het met onze kust- en weidevogels niet al te best gaat.

De nieuwe Vogelatlas: 3,7 kilo vogelinfo van onschatbare waarde

De wulp, een vroeger algemeen voorkomende steltloper, is sinds de jaren tachtig met ongeveer de helft afgenomen en staat inmiddels hoog op de Rode Lijst. Natuurorganisaties vinden het hoog tijd om hier iets aan te doen en steken de handen uit de mouwen. Het begin is er: de wulp is uitgeroepen tot “Vogel van het Jaar”.

Ieder jaar broeden zo’n 4.300 paar wulpen in ons land, in open gebieden als heide, hoogveen, maar ook in de duinen. Na het broedseizoen vertrekken de vogels naar Spanje en Portugal, maar ook naar Engeland. De broedende wulpen worden vanaf juli afgelost door grote aantallen vogels uit Rusland. Meer dan 200.000 dieren kunnen gedurende de herfst en winter worden waargenomen in Nederland. Van alle wulpen wordt ongeveer 25-50% op enig moment in ons land waargenomen. Nederland heeft voor deze vogel een grote verantwoordelijkheid.

Meer onderzoek

Omdat eigenlijk nog weinig bekend is over deze steltloper, organiseert SOVON Vogelonderzoek Nederland extra tellingen, in de hoop meer te weten te komen over onder andere de verspreiding van de wulp. Ook wordt gezocht naar overnachtingsplaatsen. Verder onderzoekt men hoe de populatie zich heeft ontwikkeld in het verleden.

De Vogelbescherming zet alles op alles om deze soort voor Nederland te behouden. Intensieve weilanden worden omgezet tot extensieve, natte en kruidenrijke graslanden, oorspronkelijke slenken op de eilanden worden hersteld, zodat voor de wulp meer broedgebieden ontstaan. Ook soorten als de kluut en de scholekster profiteren van dit herstel. Verder wil Vogelbescherming in het Waddengebied meer rustplaatsen creëren, in de nabijheid van voedselrijke plaatsen.

Jagers

Ondanks dat de Vogelbescherming de wulp strict beschermt, zijn deze mooie vogels vaak het slachtoffer van jagers. Net over de grens worden naar het zuiden trekkende vogels door Belgische jagers afgeschoten, voor de lol. Op het strand staan overal lokvogels en menig jager hoopt hen zo in het vizier te krijgen. In Frankrijk is het al even erg gesteld. Langs de hele Atlantische kust zijn deze steltlopers vogelvrij. in 2020 wil Frankrijk ook weer de jacht openen op de grutto, een soort die weleens verward wordt met de wulp. Het gaat echter dermate slecht met de wulp (en grutto) dat van jacht helemaal geen sprake meer zou moeten zijn.

@Animals Today Walter Eijndhoven