Sinds 15 juni 2018 is de vogelrots in de Balgzandpolder bij Den Helder officieel natuurgebied. Port of Den Helder heeft de vogelrots van 5 ha overgedragen aan natuurbeheerder Landschap Noord-Holland. De vogelrots aan de rand van de Waddenzee is vanuit een slibdepot omgevormd tot een veilige broedplek voor vogels. Vossen en andere roofdieren kunnen door de steile wanden de nesten niet bereiken. De vogelrots is de eerste in Nederland en de resultaten zijn veelbelovend.

vogelrots
De kunstmatige vogelrots in de Balgzandpolder bij Den Helder | Foto: Eric van der Eijck

In 2017 waren de kranen nog niet weg of de vogels arriveerden al. Dat jaar broedden er 120 paar visdieven, 10 paar dwergsterns, 3 paar noordse sterns, 3 paar kleine plevieren, 28 paar kluten en 4 paar scholeksters. In de muren zaten minimaal 100 paar oeverzwaluwen. Dit natuurontwikkelingsproject past dan ook uitstekend binnen de ambities van Landschap Noord-Holland om de waddennatuur en de beleving daarvan te versterken.

Gereinigde grond en bagger kregen tweede leven
Het bouwwerk bestaat uit muren opgevuld met gereinigde grond en bagger en bovenop schelpen. In de muren is nestgelegenheid gecreëerd voor oeverzwaluwen. De vogelrots is vijf meter hoog. De vogelrots is in samenspraak met de Port of Den Helder, de gemeente Den Helder, de Vries & van de Wiel en Milieupark Oost tot stand gekomen. Het ontwerp is van Henk Volkers Landschapsontwerp i.s.m. LAMA landscape architects.

vogelrots
De vogelrots is een ideale plek voor oeverzwaluwen | Foto: Bruce/Wikimedia

Ook ruimte voor de fint
Via het project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ van Vogelbescherming kwam er geld van het Waddenfonds om het gebied rond de rots in te richten en er één geheel van te maken met de Balgzandpolder. Rond de broedrots is een waterpartij gegraven. De bodem van de verdieping van de waterpartij is op verzoek van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorzien van grof mineraal puin. Hierdoor ontstaat een zeer geschikte paaiplek voor de fint, een vis die steeds vaker gezien wordt in het Balgzandkanaal.

vogelrots
Uitzicht op Balgzand | Foto: Michielverbeek/Wikimedia

Pact van Marrum
De Waddenzee is een uniek natuurgebied en als Unesco werelderfgoed vergt de bescherming een intensieve samenwerking tussen veel betrokken partijen. Onlangs is dit bezegeld in het Pact van Marrum, een uniek samenwerkingsverband tussen de Waddenzeehavens en Coalitie Wadden Natuurlijk, waarin 8 natuurorganisaties zijn vertegenwoordigd. Alle partijen tekenden het pact tijdens de Trilaterale Regeringsconferentie Waddenzee op 17 mei 2018. De Waddenzeehavens in Nederland, Duitsland en Denemarken, tekenden ook een ‘Letter of Intent’, waarin het belang van samenwerking in een dergelijke kwetsbare omgeving als de Waddenzee nog eens wordt onderstreept.

Persbericht Landschap Noord-Holland


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.