Het vinden van het eerste kievitsei is een traditie in Nederland en staat symbool voor de aanvang van de lente. Overal in het land zijn de mensen naarstig op zoek naar dit eerste ei dat daarna gemeld wordt aan de burgemeester ter plaatse.

Kievitsei
Foto: Wikimedia Commons

De traditie rond het zoeken leeft het meest in Friesland, maar hier worden de kievitseieren over het algemeen later gevonden dan in de zuidelijker gelegen provincies. Het is in de Europese Unie verboden om kievitseieren te rapen, maar helaas heeft Friesland hierin een uitzonderingspositie.

In de rest van Nederland moet het ei onaangetast blijven liggen en mag er dus niet geraapt worden. In Friesland mag er tussen 1 maart en 9 april tot maximaal 15 eieren per persoon geraapt worden. Hierbij ligt het provinciale maximum op 6.307 kievietseieren.

In Friesland neemt de commissaris van de Koningin traditiegetrouw het eerste kievitsei in ontvangst.

©PiepVandaag.nl Nicole Brinker