Op aandringen van Marianne Thieme heeft minister Kamp dinsdag toegezegd dat er een protocol moet komen voor beleid met betrekking tot gestrande zeezoogdieren. Ook zal de minister de feiten op een rij zetten rond de reddingspogingen van bultrug Johannes (die inmiddels Johanna heet, omdat het een vrouwtje bleek te zijn).

gestrande bultrug
De gestrande bultrug | Foto: Arie van Dijk / Zeehondencrèche Lenie ’t Hart

De Partij voor de Dieren laat weten blij te zijn met de toezeggingen en hoopt dat via een adequaat protocol de juiste deskundigheid en een eenduidige werkwijze zal worden aangewend bij toekomstige strandingen. Marianne Thieme: “Uit de falende pogingen om de bultrug te redden blijkt weer hoe noodzakelijk het is dat er een protocol komt voor de besluitvorming rond gestrande zeezoogdieren. Daarnaast is opheldering over de gang van zaken en over de doodsoorzaak van de bultrug noodzakelijk”.

In het verleden heeft Ester Ouwehand ook al aangedrongen op een protocol voor gestrande zeezoogdieren. Het toenmalige kabinet gaf toe dat een dergelijk protocol gewenst is maar ondernam vervolgens geen actie. “Vanuit het oogpunt van natuurbescherming is het zaak zo min mogelijk in te grijpen in de natuur. Echter wanneer een in het wild levend dier in ernstige nood raakt in omstandigheden waar tussenkomst van de mens redding of verlichting kan brengen, dan moet je vanuit de wettelijke zorgplicht en uit oogpunt van mededogen ingrijpen,” aldus de Partij voor de Dieren.

Ook Zeebeschermings-veteraan Lenie ’t Hart pleite deze week voor een protocol. “Wat we nodig hebben is een protocol, waarin duidelijk staat vastgelegd hoe we goed gecoördineerde reddingspogingen kunnen ondernemen, met de input van alle verschillende partijen. Bij dit soort tragische gebeurtenissen moet het belang van het dier voorop staan. Een walvis zo snel mogelijk weer terug naar zee te krijgen, dat moet de prioriteit zijn. Het ministerie hoort hier naar ons inzicht ook een faciliterende rol in te spelen en te zorgen dat partijen met andere belangen zich meer op de achtergrond houden.”

Geert Vons, directeur van Sea Shepherd Nederland: “Een protocol is absoluut noodzakelijk. Omdat gezien de gebeurtenissen eenduidigheid professionaliteit en deskundigheid  noodzakelijk is.”

De hele emotionele factor van de afgelopen week is lotsbepalend geweest.

Bron: Partij voor de Dieren ©PiepVandaag.nl