De Partij voor de Dieren heeft Eurocommissaris Janez Potočnik (Milieu) in een brief opgeroepen om de Nederlandse plannen om ganzen te vergassen rond Schiphol kritisch tegen het licht te houden. De Europese Biocidenrichtlijn verbiedt het vergassen van ganzen en staat alleen een uitzondering hierop toe als bij onvoorzien gevaar alle alternatieven onvoldoende mogelijkheden bieden. Terwijl deskundigen al jaren pleiten voor een andere landschapsinrichting rondom Schiphol, werden er vorig jaar 5.054 ganzen in de wijde omgeving vergast zonder dat dit aantoonbaar effect had op de vliegveiligheid.

Schiphol
By Shirley de Jong (Own work) [CC-BY-SA-2.5 , via Wikimedia Commons
De uitzonderingsbepaling in de Biocidenrichtlijn is slechts bedoeld voor gevallen van onvoorzien gevaar waarin geen alternatieven mogelijk zijn dan het toestaan van verboden biociden. Van beide is geen sprake. Al in 2007 adviseerde Alterra om maatregelen te nemen tegen het voedselaanbod voor vogels in de omgeving van Schiphol, maar pas eind 2012 werd een proefproject op vrijwillige basis ondernomen. Deskundigen waarschuwen dus al jaren voor de aantrekkingskracht van de landbouw rond Schiphol op ganzen. Daarmee kan niet van onvoorzien gevaar gesproken worden, terwijl er wel uitstekende effectieve alternatieven zijn voor het zeer pijnlijke vergassen van ganzen.

Vorig jaar nam de Europese Commissie geen besluit over het gebruik van het verboden koolstofdioxide om ganzen te vergassen. Nederland kon hierdoor onverstoord gebruik maken van de ontsnappingsclausule en zal dat dit jaar weer proberen. Met de brief willen fractievoorzitter Marianne Thieme en Bram van Liere, Statenlid in Noord-Holland, voorkomen dat deze poging onopgemerkt blijft en de vergassing opnieuw kan plaatsvinden.

Marianne Thieme:

“Schiphol en de overheid hebben jarenlang alleen dieren doodgemaakt en de landbouw ontzien, ten koste van de veiligheid”.

Veiligheid voor mens en dier is voor de Partij voor de Dieren van het grootste belang. Maar het vangen en doden van ganzen werkt averechts.

“Beter 10 in het riet, dan 1 boven de baan”, aldus Bram van Liere.

Zolang tussen start- en landingsbanen voor ganzen aantrekkelijke landbouw plaatsvindt, zullen de ganzen blijven komen. Dit blijkt ook uit onderzoek van Arcadis. Jaarlijks worden vele duizenden ganzen rond Schiphol gedood zonder dat het aantal ganzen daalt. Vergassing en afschot zijn dweilen met de kraan open zolang de oorzaak van de aanwezigheid van ganzen niet wordt weggenomen.

Schiphol overview
Schiphol overview | By NielsB (Own work) [CC-BY-SA-3.0 , via Wikimedia Commons
Persbericht Partij voor de Dieren