Wakker DierKippenvleugels van plofkippen bij Jumbo en Albert Heijn laten breuken, bloedingen, onderontwikkelde botten en restjes veren zien. Dit blijkt uit onderzoek naar kippenvleugels van het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum (VPDC) in Utrecht, in opdracht van Wakker Dier. De patholoog:

“Wij waren verrast door de vele bloedingen en de soms onderontwikkelde staat van de botten.”

Bij zo’n vier procent van de onderzochte vleugels troffen de onderzoekers bloedingen en breuken aan die waarschijnlijk zijn ontstaan toen de dieren nog leefden. Dierenarts Wolters over een foto van een onderontwikkeld bot dat zo dun was dat het rode beenmerg zichtbaar was:

“Het is duidelijk dat dit bot te weinig calcium bevat. Dat wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de enorme groeisnelheid. Het is belangrijk om deze dieren extra voorzichtig te behandelen bij het vangen en vervoeren.”

Wakker Dier toonde eerder aan dat de regels rondom kiptransport massaal worden genegeerd en dat miljoenen kippen breuken en kneuzingen oplopen bij de ruwe vangst en transport.

Resultaten
In eerste instantie zijn 40 vleugels enkel onderzocht op breuken en vervolgens zijn 400 vleugels onderzocht op zowel breuken als bloedingen (zie rapport). Er werden erg veel bloedingen gevonden die tijdens het productieproces zijn ontstaan, nadat de dieren zijn doodgemaakt. Bij 3,86 procent van alle vleugels zijn bloedingen aangetroffen die mogelijk tijdens het leven zijn ontstaan (afbeelding 1). Ook trof men 25 botbreuken aan, waarvan bij één ook een bloeding werd aangetroffen (afbeelding 2). Ook dit kuiken leefde waarschijnlijk nog tijdens het ontstaan van de breuk. Het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum:Het karakter van de vastgestelde bloedingen en breuken duidt erop dat deze kort voor de dood tot direct na de dood zijn ontstaan. Helaas is er geen gevalideerde forensische test voor kippen beschikbaar om het exacte tijdstip vast te stellen.” Bij een aantal vleugels was het bot zo dun dat het rode beenmerg zichtbaar was (afbeelding 3). Wakker Dier legde een foto van deze onderontwikkelde botten voor aan dierenarts Wolters, dierenarts bij onder andere Stichting AAP en dierenkliniek Europaplein:

“Het is duidelijk dat de botten te weinig calcium bevatten. Dat wordt ongetwijfeld veroorzaakt door de enorme groeisnelheid, waarbij de opname van calcium achterblijft bij de vraag van het lichaam. Botten die te weinig calcium bevatten hebben grotere kans om te breken. Het is belangrijk om deze dieren extra voorzichtig te behandelen bij het vangen en vervoeren.”

Ook vond men andere aanwijzingen dat er onzorgvuldig met de vleugels is omgegaan, zoals botten die uit de huid staken. Aan een aantal vleugels zaten zelfs nog veren (afbeelding 4).

Plofkippenvleugels

Het onderzoek
Uit eerder onderzoek van Wakker Dier bleek dat ieder jaar miljoenen kippen hun vleugels worden gebroken en gekneusd tijdens de vangst en het transport naar het slachthuis. Om aan te tonen dat deze breuken en kneuzingen ook op de borden van consumenten terecht komen, liet Wakker Dier dit onderzoek uitvoeren naar kippenvleugels in de supermarkt. Een onafhankelijk controle- en monsteringbureau heeft op verschillende momenten in 2012 en uit verschillende supermarkten kippenvleugels gehaald van de ‘gewone’ kip, oftewel plofkip. De bezochte supermarkten waren van de ketens Albert Heijn en Jumbo, omdat Albert Heijn en Jumbo Groep Holding BV de grootste plofkipverkopers van Nederland zijn. In totaal zijn er 440 vleugels verzameld. Deze werden op vier verschillende dagen onderzocht door onderzoekers van het Veterinair Pathologisch Diagnostisch Centrum van de Universiteit Utrecht. De vleugels werden onderzocht op bloedingen en breuken en voor zover mogelijk werd vastgesteld of de vleugels voor of na de dood zijn beschadigd.

Betere regels rond vangst, transport en slacht
De cijfers betekenen omgerekend dat jaarlijks 10 tot 20 miljoen kuikens hun vleugels bezeren. Omdat er in de slachterij al een voorselectie plaatsvindt en de meest beschadigde delen in bijvoorbeeld snacks belanden, is het werkelijke aantal nog veel hoger. Deze beschadigingen zijn veelal veroorzaakt door ruwe vangst of transport. In november bracht Wakker Dier het rapport ‘Wetsovertredingen en dierenleed’ naar buiten, waaruit onder andere bleek dat jaarlijks 250 miljoen kreupele plofkippen tegen de regels in op transport gaan. Veel van deze kreupele dieren breken en kneuzen vleugels. Wakker Dier vindt dit onacceptabel en vindt dat de regels rondom transport aangescherpt en vervolgens ook gehandhaafd moeten worden. Daarom is het van belang dat de prijs omhoog gaat. Supermarkten betalen nu zo weinig geld voor een kip, dat er niets over blijft voor welzijn. Veel dierenleed kan eenvoudig voorkomen worden door te kiezen voor een duurdere, maar diervriendelijkere vangstmethode. Supermarkten, als grootste vleesverkopers, dienen hierin het voortouw te nemen.

Persbericht Wakker Dier