Tag: Europese Commissie

Buitenland, Kort, Nieuws

Bayer verliest bijengifzaak bij Europees Hof 

Het Europese Hof heeft geoordeeld dat het verbod op het gebruik van drie neonicotinoïde pesticiden een terecht besluit was van de Europese Commissie, die tot deze beslissing kwam ter bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Bayer, de internationale fabrikant van bijen-dodende pesticiden en andere…

hersenimplantaten
Binnenland, Buitenland, Kort, Nieuws

Meer proeven op apen in Europa 

Animal Rights analyseerde een recent rapport van de Europese Commissie over het gebruik van proefdieren tussen 2015 en 2017. België behoort tot de landen die de meeste honden gebruikt, meer zelfs dan Spanje. Het is ook één van de lidstaten die de meest pijnlijke tests…

pesticiden
Binnenland, Buitenland, Kort, Nieuws

Kritiek op verlenging omstreden pesticiden zonder veiligheidstoets 

Ondanks een resolutie van het Europees Parlement, probeert de Europese Commissie deze week wederom een groot aantal pesticiden te verlengen, zonder dat de procedureel vastgelegde wetenschappelijke veiligheidstoets heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn twee bestrijdingsmiddelen die eerder zijn aangemerkt als hormoonverstorend en giftig voor de voortplanting. Deze…

carnivoren
Kort, Nieuws

Betere bescherming voor grote carnivoren in de EU 

Wilde dieren, zoals lynxen, wolven en beren die leven in gebieden waar zij in conflict zijn geraakt met mensen, zullen beter worden beschermd. De Europese Commissie heeft besloten tot volledige compensatie voor kosten en investeringen. Boeren kunnen volledige compensatie ontvangen voor schade veroorzaakt door aanvallen…

fosfaatreductieplannen
Binnenland, Kort, Nieuws

Geen nieuwe mestontheffing voor Nederland (petitie) 

Volgende maand besluit de Europese Commissie of Nederland de komende vier jaar opnieuw een ontheffing krijgt om meer mest te produceren dan andere Europese landen. Deze zogeheten derogatie heeft geleid tot een explosieve groei van de vee-industrie, met rampzalige gevolgen voor milieu, waterkwaliteit, volksgezondheid en…

de dam
Binnenland, Nieuws

Banken, doe meer aan brandveiligheid stallen 

De drie grootbanken in Nederland – ING, ABN Amro en Rabobank – financieren de bedrijven waar afgelopen zomer 150.000 varkens en kippen in branden omkwamen. Dat blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer. De Eerlijke Bankwijzer heeft de banken opgeroepen om maatregelen als het plaatsen…