De resultaten van het grootste undercoveronderzoek ooit naar de Europese bontindustrie wordt gepubliceerd terwijl de Europese Commissie zich buigt over een mogelijk verbod. Dierenrechtenonderzoekers hebben maandenlang beeldmateriaal verzameld op Europese bontfokkerijen. Op de beelden zijn veel gewonde en dode dieren te zien.

Grootste undercoveronderzoek
Grootste undercoveronderzoek ooit naar Europese bontindustrie | Foto: publiek domein

Ernstige ooginfecties en gevallen van zelfverminking blijken geen uitzondering te zijn op Europese bontfokkerijen. Het grootste undercoveronderzoek ooit naar Europese pelsdierfokkerijen laat met schokkende beelden zien hoe de dieren leven in kleine en vieze kooien. Het materiaal werd verzameld door onafhankelijke dierenrechtenonderzoekers tijdens meer dan honderd bezoeken in de zomer en herfst van 2023 bij eenendertig pelsdierfokkerijen. De onderzochte landen waren Polen, Finland, Litouwen, Letland, Spanje en Denemarken. Lokale dierenrechtengroepen deelden de beelden met Humane Society International (HSI) die al het materiaal bijeenbracht in ‘Dit is pelsdierhouderij in de EU’.

Gewond en stervend

Onder andere onderzoekers van de Finse dierenrechtengroep Oikeutta eläimille deelden de beelden met HSI. Ze troffen dieren in kleine, kale en onhygiënische kooien aan. Gewonde, stervende en dode dieren zaten allemaal samen in kooien met ‘gezonde’ dieren. Bovendien kwam kannibalisme regelmatig voor. Zeker het kannibalisme onder nertsen baart onderzoekers zorgen omdat dit van nature solitaire dieren zijn. Ook hadden veel dieren ernstige ooginfecties en zichtbare bloederige verwondingen, waarbij ledematen, staarten of oren ontbraken. Sommige wonden zaten vol maden en er waren op veel plekken sterke signalen voor ernstige zelfverminking. In alle zes de landen werd dierenleed ontdekt en was er duidelijk bewijs voor schendingen van het welzijn volgens de EU-richtlijn 98/58/EG die dieren voor landbouwdoeleinden moet beschermen.

nerts
Foto: Animal Rights

“EU-leiders moeten hun ogen openen voor het gruwelijke lijden van dieren op pelsdierfokkerijen. Er bestaat geen humane manier om bont te produceren. Het is tijd om voorgoed een einde te maken aan deze wrede industrie”, zegt Kristo Muurimaa, coordinator bij Oikeutta eläimille.

Burgerinitiatief

Eerder dit jaar werd een Europees burgerinitiatief ingediend bij de Europese Commissie. Het spoort de EU aan voorgoed een einde te maken aan de bontindustrie. Het initiatief werd door meer dan 1,5 miljoen mensen ondertekend. Vijftien lidstaten waaronder Nederland hebben de bontindustrie al verboden, maar naar schatting worden jaarlijks nog steeds meer dan 10 miljoen pelsdieren gefokt voor bontmode. Dr. Joanna Swabe van HSI Europe:

“Dit schokkende onderzoek toont aan dat Europese pelsdierfokkerijen dieren blootstellen aan onuitsprekelijk lijden en verboden moeten worden.”

1.7 miljoen Europeanen ondertekenen burgerinitiatief voor bontverbod

Grootste undercoveronderzoek ooit

“Dit vernietigende bewijs laat zien dat, ongeacht naar welk EU-land je kijkt, dieren op pelsdierfokkerijen worden onderworpen aan ellende waarvoor onze EU-leiders zich zouden moeten schamen. De Europese Commissie heeft een duidelijke kans om een einde te maken aan deze weerzinwekkende industrie en wij dringen er bij haar op aan dit snel en resoluut te doen door met een voorstel te komen om de pelsdierhouderij in de EU te verbieden”, aldus Swabe.

Een reactie op het burgerinitiatief wordt op 14 december verwacht.

Ziekten en milieu

Naast alle misstanden op de fokkerijen zelf, is de industrie ook een potentiële broedplaats voor zoönotische ziekten, zo bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vorig jaar oktober sloegen virologen alarm nadat het hoogpathogene vogelgriepvirus (H5N1) op een nertsenfokkerij in Spanje werd ontdekt. En ook onlangs riepen toonaangevende virologen de EU-regeringen op “het toenemende bewijsmateriaal in overweging te nemen dat suggereert dat de pelsdierhouderij moet worden verboden in verband met toekomstige pandemieën.” Daarnaast is de ecologische voetafdruk van 1 kilo nertsenbont 31 keer hoger dan die van bijvoorbeeld katoen. Ook draagt de industrie sterk bij aan watervervuiling.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma