De wolf is nu nog beschermd in Nederland. Maar acht jaar nadat de wolf een pootje in ons land zette, wil de Europese Commissie de beschermde status van de wolf herzien. Dat heeft voorzitter Ursula von der Leyen maandag laten weten.

wolf
Mag er binnenkort gejaagd worden op de wolf? | Foto: publiek domein

“De concentratie van wolvenroedels in sommige Europese regio’s is een reëel gevaar geworden voor het vee en mogelijk ook voor de mens. Ik dring er bij lokale en nationale autoriteiten op aan om waar nodig actie te ondernemen”, zegt Von der Leyen.

Ze vraagt onder andere lokale gemeenschappen, wetenschappers en andere geïnteresseerde partijen om bekende gegevens over de wolvenpopulatie (en zijn impact) te delen. De einddatum hiervoor staat op 22 september 2023.

Meningen verdeeld

Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP), een voorstander van het plan, vindt dat de wolf in Europa geen bedreigde diersoort meer is:

“Regio’s moeten kunnen optreden, om de balans in biodiversiteit te kunnen bewaren en herstellen.”

Zijn mening wordt overschaduwd door feitelijke informatie. Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren):

“De wolf heeft nog steeds in zes van de negen Europese regio’s een ‘kwetsbare’ of ‘bijna bedreigde’ status.”

De partij van Hazekamp is bang dat er weer massaal op de wolf gejaagd wordt, waardoor het dier opnieuw wordt uitgeroeid in Europa. “Het is ongekend dat Von Der Leyen uit persoonlijk wrok tegen de wolf haar positie als voorzitter van de Europese Commissie gebruikt om de beschermde status van deze dieren de nek om te draaien”, zo vertelt ze. Hiermee refereert Hazekamp naar een gebeurtenis met wolven waar Von der Leyen persoonlijk door geraakt is. Haar pony, de 30-jarige Dolly, is vorig bij haar huis in Duitsland doodgebeten door een wolf.

wolfjes
Foto: publiek domein

Eerdere poging om gegevens te verzamelen

De actie van Von der Leyen is een vervolg van een eerdere ‘mislukte’ oproep van het Europees Parlement afgelopen november, waarbij het parlement de beschermde status van het dier wilde aanpakken.

De Commissie was toen al begonnen met het verzamelen van gegevens, maar deze boden – volgens Von der Leyen – nog steeds geen volledig (genoeg) beeld dat voldoende is voor de Commissie om verdere maatregelen te ontwerpen. Om deze reden breidt nu de Commissie deze raadpleging nu uit.

Hoe groot is dit gevaar nou echt?

Maar hoe groot is die dreiging van de wolf eigenlijk? Von der Leyen spreekt over grote risico’s voor de mens en het vee. In 2021 werden er 296 dieren gedood door de wolf. Voor 2022 was er bijna een verdubbeling: 585 dieren. Daartegenover wordt er geschat dat er jaarlijks tussen de 4000 en 13.000 schapen worden gedood of verwond door honden en vossen. Er wordt echter in Nederland niet bijgehouden hoeveel schapen worden gedood door (loslopende) honden. Dat de wolf een groot risico vormt voor vee kan met deze cijfers en het ontbreken van een gedegen onderzoek naar het doden en verwonden van schapen niet onderbouwd worden.

Wat betreft gevaar voor mensen, in Noord-Amerika bijvoorbeeld leven 60.000 wolven en daar is in de afgelopen 50 jaar geen enkel mens gedood door een wolf. Het zijn vooral wolven die gedood worden door mensen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Kasper Wienk