Wetenschappers hebben voor de Middellandse Zee een zogenaamde lawaaikaart opgesteld waaruit blijkt dat het lawaai onder water in zee toeneemt.  Lawaai zorgt voor veel overlast voor walvissen, vissen en dolfijnen. Zelfs dieren die in de naburige Zwarte Zee leven hebben er last van.

lawaai
Lawaaikaart Middellandse Zee | Foto via Oceancare

Het meeste lawaai in de Middellandse Zee is  te horen in de wateren tussen het Spaanse vasteland en de eilandengroep Balearen en rond Gibraltar (zie afbeelding). Het lawaai komt van olieplatforms, windmolens, scheepvaart, havens maar ook door activiteiten van de marine.

Om het laatste halt toe te roepen is in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie in 2014 een monitorprogramma van start gegaan om de invloed van geluid op zeezoogdieren te onderzoeken. In 2018 moet er voldoende informatie beschikbaar zijn om de richtlijn om te zetten in regels.

Gedesoriënteerd

Iedere verstoring van de leefomgeving van grote zeezoogdieren is een bedreiging van hun voortbestaan. Wanneer geluidsoverlast ervoor zorgt dat de dieren wegvluchten zou dat kunnen leiden tot een voedseltekort, of problemen met de voortplanting. Maar er zou ook een verband kunnen bestaan tussen geluid en het gedesoriënteerd raken van bepaalde walvissoorten, waarna ze stranden en ten dode opgeschreven zijn.

Stress

Al eerder besteedde AnimalsToday aandacht aan een onderzoek waarin was aangetoond dat walvissen veel stress ondervinden van het geluid veroorzaakt door de propellers van zeeschepen. Bij de voortstuwing van schepen komen geluiden vrij die in hetzelfde geluidsspectrum liggen als dat van de tonen die walvissen voortbrengen om met elkaar te communiceren. Het blijkt dat bij veel geluidsoverlast de hoeveelheid stresshormonen bij walvissen flink omhoog gaat.

Ook sonar zou van grote invloed zijn op het gedrag van walvissen en dolfijnen, zo ontdekte onderzoeker Fleur Visser van de Universiteit van Amsterdam. Zij vond directe verbanden tussen oefeningen van marineschepen in de Middellandse Zee en het stranden van walvissen in ondiep water.

lawaai
Gestrande dolfijn | Foto: bobistraveling/Flickr

Toename

Voor de wetenschappers die de lawaaikaart van de Middellandse zee hebben opgesteld staat onomstotelijk vast dat het lawaai voor vissen stress oplevert. Oceancare, de internationale organisatie voor de bescherming van zeeën, en het Amerikaanse National Resources Defense Council klagen al jaren over de toename van lawaai in de zeeën.

In 2005 was er op 4 procent van het oppervlak van de Middellandse Zee lawaai. In 2013 is dat percentage opgelopen naar maar liefst 27 procent. Het opstellen van zogenaamde lawaaikaarten van zeeën is niet nieuw maar gebeurd al jaren. Ook van de Oostzee en de Noordzee bestaan dergelijke kaarten.

Bron:

©AnimalsToday.nl