Namibië heeft 57 levende olifanten verkocht op een veiling, die naar eigen zeggen bedoeld was om het aantal olifanten in de door droogte geplaagde gebieden van het land te verminderen. Ook zou het een oplossing zijn voor mens-olifant conflicten. Meer dan 100.000 mensen hebben een online petitie ondertekend die deze argumenten in twijfel trok en de veiling veroordeelde. De verkoop bracht 5,9 miljoen Namibische dollar (350.000 euro) op.

57 levende olifanten
Namibië verkoopt 57 levende olifanten | Foto: Tom D’Arby/Pexels

Slechts een derde van de olifanten verkocht

De verkochte olifanten vormen slechts een derde van de in totaal 170 olifanten die de overheid had gehoopt te verkopen. “We hoopten alle 170 olifanten te kunnen verkopen, al was het aan één koper, mits ze aan de eis voldoen,” zei woordvoerder Romeo Muyunda van het ministerie. Muyunda denkt dat de negatieve publiciteit mogelijk heeft bijgedragen aan de relatief lage opbrengst, even als een gebrek aan kopers dat aan de eisen kon voldoen.

42 van de olifanten zullen worden geëxporteerd naar internationale bestemmingen die de regering niet bekend heeft gemaakt. De overige vijftien zullen in Namibië blijven, maar komen in particuliere handen terecht. De resterende olifanten zullen voorlopig in hun huidige leefgebied blijven, al volgt er mogelijk in de toekomst nog een veiling “als de situatie daarom vraagt”.

Namibië claimt dat de veiling heeft geholpen een evenwicht te vinden tussen het behoud van de wilde dieren en de risico’s die zij vormen wanneer ze gebieden binnendringen waar mensen van het land gebruik maken.

Natuurbeschermers zetten vraagtekens

De regering nam haar toevlucht tot de verkoop van levende dieren nadat ze kritiek had gekregen op het afschieten van olifanten om de overbevolking onder controle te krijgen. Maar ook bij deze methode zetten natuurbeschermers hun vraagtekens. Zij menen onder andere dat er slechts sporadisch sprake zou zijn van een conflict tussen mens en olifant.

Het dunbevolkte, halfdroge land in het zuiden van Afrika herbergt volgens officiële schattingen zo’n 28.000 olifanten. Lokale waarnemers trekken deze schatting echter sterk in twijfel. Het aantal zou als gevolg van droogte, stroperij en jacht in de realiteit veel lager liggen. Bovendien zouden er beter succesvolle, beproefde methoden voor het oplossen van mens-olifant conflicten kunnen worden toegepast, in plaats van de dieren uit hun natuurlijke habitat weg te rukken. Hiervoor zou voldoende geld moeten zijn; het land heeft hiervoor sinds 2019 circa vijf miljoen euro belastinggeld uit Duitsland ontvangen. Een van de oplossingen zou zijn het verbinden van natuurgebieden in grotere delen van Afrika, maar daar ligt niet de prioriteit van het ministerie.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Meia van der Zee