In het zuiden van Groot-Brittannië is men voor het tweede jaar achtereen begonnen met het doden van dassen, in de hoop daarmee de verspreiding van paratuberculose onder vee tegen te gaan. Ondanks de vele protesten tegen deze zinloze slachting meent de Britse overheid ermee door te moeten gaan, waardoor een kleine 1000 dassen dit jaar omgebracht gaan worden.

Dassen
Foto: nitram0864 via Compfight cc

De regering van premier Cameron houdt zich daarmee aan het besluit om maar liefst 70 procent van de totale dassenpopulatie uit te roeien. Naar schatting gaat het daarbij om 12.000 dieren. Vorig jaar werden door deze beslissing al 1800 dassen om het leven gebracht. Men heeft echter nog geen enkel inzicht of deze brute beslissing enig effect oplevert, want het gaat feitelijk om een proef om te zien in hoeverre de ‘cull’ (uitdunning) een succesvolle manier is om rundertuberculose terug te dringen. Mocht er na het bereiken van het doel geen enkele verbetering optreden dan is het ombrengen van de dassen dus geheel overbodig geweest, nog los van het feit dat iedere gedode das er een teveel is. Inmiddels zijn de eerste dieren gedood in Gloucestershire en Somerset, waar ook in 2013 de slachting plaatsvond.

Zinloos
Al eerder meldde PiepVandaag dat het doden van de dassen een zinloze maatregel is. Naar schatting is 75 procent van de dieren geen drager van tuberculose en de ziekte kan ook door andere diersoorten verspreid worden. Uit onderzoek is zelfs gebleken dat de meeste besmettingen door de koeien onderling plaatsvinden. Bovendien zouden de dassen de TB juist verspreiden door de cull, omdat ze zich opgejaagd voelen en wegtrekken, waarmee ze de ziekte met zich meenemen. Tevens is vorig jaar gebleken dat de dassenslachting lang niet altijd zo humaan plaatsvindt als door de Britse overheid wordt voorgespiegeld. In zeker 5 procent van de gevallen leveren de dieren een lange doodstrijd, waardoor zelfs de British Veterinary Association (de koepel van dierenartsen) alle verdere medewerking aan de proef opzegde. Tegenstanders pleiten voor het inenten van dassen, wat door particulieren op kleine schaal plaatsvindt op privélandgoederen.

Vaccin
Overigens is de angst voor tuberculose onder vee wel terecht, want alleen al vorig jaar werden er in heel Engeland 26.000 runderen getroffen door de ziekte, die vervolgens afgemaakt zijn. Ook in Nederland is paratuberculose wijdverspreid en zorgt voor veel economische schade onder melkveehouders. En ook hier wordt de das aangewezen als hoofdschuldige voor de verspreiding van de ziekte. Er bestaat sinds 1927 een vaccin tegen rundertuberculose, maar dat is verboden omdat de bijwerkingen, bulten ter grootte van een voetbal, te erg waren voor het vee. En het vaccin dat bij mensen wordt gebruikt blijkt bij runderen nauwelijks te werken, zo meldt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit NVWA op haar website.

Er wordt door de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht wel al jaren gewerkt aan een nieuw type vaccin om runderen resistent te maken voor de tuberculosebacterie. De eerste proeven bleken succesvol, maar helaas kan de ziekte er nog niet geheel mee worden uitgebannen. Diverse wetenschappers houden zich in samenwerking met de farmaceutische industrie bezig met de verdere ontwikkeling van het nieuwe vaccin, maar het is nog niet bekend wanneer het op grote schaal toegepast kan worden.

Bronnen: BBC, NVWA, WUR ©PiepVandaag.nl  Bart van Riel