De Europese Commissie is op 14 maart tijdens een plenaire sessie wederom stevig op de vingers getikt door het Europese parlementsleden. Al vier jaar wordt gewacht op EU-wetgeving inzake dierenwelzijn, maar tot op heden is er nog maar weinig volbracht door het Von Leyen-bestuur. Dit zet de Europese Commissie, die de eigen deadline van eind 2023 al niet had gehaald, nog meer onder druk. Nu de tijd begint te dringen, geven Europese parlementsleden een laatste waarschuwing aan de Commissie om haar beloftes na te komen.

parlementsleden
Parlementsleden eisen actie van Europese Commissie | Foto: Wakker Dier

Daarbij wordt de meeste nadruk gelegd op het afschaffen van het gebruik van kooien voor dieren in de veehouderij. Al in oktober 2020 (!) werd een EU-burgerinitiatief End the Cage Age aan de EU aangeboden (met maar liefst 1,4 miljoen handtekeningen) om een einde te maken aan de wrede kooipraktijken.

Parlementsleden aan het woord

Europees Parlementslid Niels Fuglsang zei in de plenaire sessie het volgende hierover:

“Terwijl we wachten, lijden dieren. We hebben het over 300 miljoen dieren die het grootste deel van hun leven in kleine kooien leven. We kunnen onszelf niet rustig in de spiegel aankijken als we denken aan de manier waarop we vlees produceren.”

Hierop reageerde commissaris Elisa Ferreira dat juist het gebruik van kooien een moeilijke kwestie is. Namens de Europese Commissie gaf zij aan dat er nog gewacht moet worden op een grondige evaluatie van de economische en sociale gevolgen van de afschaffing van kooien in de veehouderij, voordat er eventuele regels kunnen worden opgesteld. Met andere woorden: de belangen van Europese boeren lijken een zeer zwaarwegende rol te spelen bij de belangenafweging voor dierenwelzijn. Andere wetsvoorstellen, over strengere slachtregels en etikettering van dierenwelzijn, blijven volgens Ferreira ook om deze reden uit.

Grote meerderheid EP stemt voor verbod op kooien in veehouderij

Geen verdere vertragingen

De parlementsleden zijn echter steeds minder bereid om verdere vertragingen van de Commissie te accepteren. Ze eisen nu een duidelijk plan en concrete deadlines. Sommigen pleiten zelfs voor een speciale commissaris voor dierenwelzijn na de komende Europese verkiezingen. Deze verkiezingen vinden in juni dit jaar plaats. Sommige Europese Parlementsleden roepen ook nu al burgers op om te stemmen op personen die zich hard zullen maken voor het dierenwelzijn, nu zij het vertrouwen al volledig verloren hebben in de huidige Europese Commissie.

Al met al groeit de druk op de EU om actie te ondernemen en een stevig standpunt in te nemen ten aanzien van dierenwelzijn, met name wat betreft het gebruik van kooien in de veeteelt. Het is van cruciaal belang dat het nieuwe Europees Parlement een krachtige politieke stem laat horen voor de dieren en verdere druk uitoefent om de niet nagekomen toezeggingen van deze Commissie op het gebied van dierenwelzijn alsnog uit te voeren.

Bronnen:

Veedieren niet langer in kooien in staat Californië

©AnimalsToday.nl Femke Oosterbaan Martinius