Het Europees Parlement heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen om voor 2027 een eind te maken aan het gebruik van kooien in de veehouderij. Het Parlement reageerde hiermee op het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’, waarin 1,4 miljoen Europeanen deze oproep onderschreven. De resolutie werd gisteren met een overweldigende meerderheid aangenomen, met 558 leden van het EP vóór en slechts 37 tegen.

Grote meerderheid EP stemt voor verbod op kooien in veehouderij
Grote meerderheid EP stemt voor verbod op kooien in veehouderij | Foto: CIWF

De resolutie dringt aan op een herziening van de verouderde EU-richtlijn over dieren in de veehouderij (98/58/EG), om zo een einde te maken aan het houden van dieren in kooien. Volgens de wet moet de Europese Commissie nu een officiële reactie geven op het burgerinitiatief. Die reactie wordt op 30 juni verwacht, maar zowel landbouwcommissaris Wojciechowski als gezondheidscommissaris Kyriakides hebben zich al voor het beëindigen van de kooihuisvesting uitgesproken. Geert Laugs, Nederlands lid van het burgercomité dat het initiatief indiende:

“Burgers roepen al jaren om een verbod van de wrede kooien. Wij zijn dan ook heel blij met deze krachtige oproep van het Europees Parlement. Nu ligt de bal bij de Europese Commissie. Die moet snel met een ambitieus plan komen om een eind te maken aan de kooien in de veehouderij. Want kooien veroorzaken immens dierenleed, zijn uit de tijd en bovendien onnodig. Er zijn immers veel betere manieren om dieren te houden.”

Dierenleed in kooien

Momenteel worden legkippen en konijnen in de EU opgesloten in ruimtes die ongeveer zo groot zijn als een A4-tje. Moedervarkens worden een groot deel van hun leven opgesloten in stalen kooien, waarin zij zich niet eens kunnen omdraaien. Ook kalveren, ganzen en kwartels worden in kooien opgesloten, waardoor zij niet in staat zijn elementaire natuurlijke gedragingen te ontplooien.

Grote meerderheid EP stemt voor verbod op kooien in veehouderij
Posters op treinstations tegen dierenleed in kooien | Foto: CIWF

Hulp voor boeren

De parlementsleden waren het erover eens dat een einde moet worden gemaakt aan deze praktijken. Zij benadrukten ook dat ervoor moet worden gezorgd dat alle producten die in de EU op de markt worden gebracht – ook de ingevoerde – voldoen aan de toekomstige normen voor een veehouderij zonder kooien. Zij benadrukten dat er passende stimulansen en financiële programma’s moeten komen om veehouders tijdens de overgang te ondersteunen. Daarnaast riep het EU-parlement de Commissie op om voorstellen in te dienen om het wreed en onnodig dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras te verbieden.

foie gras
Voor het produceren van foie gras worden ganzen en eenden onder dwang gevoederd | Foto: pickled_newt/flickr

Versnel herziening dierenwelzijnswetgeving

De parlementsleden drongen er ook bij de Commissie op aan om haar herziening van de EU-wetgeving voor dierenwelzijn te versnellen, en vroegen om deze herziening af te ronden in 2022 in plaats van eind 2023 zoals nu gepland is. Dit zou ertoe bijdragen dat het verbod kan worden ingevoerd binnen het mandaat van de huidige Commissie, die in 2024 haar ambt zal neerleggen.

poster Stop de kooien Den Haag
Poster Stop de kooien in Den Haag | Foto: CIWF

Het debat werd bijgewoond door EU-commissaris voor gezondheid, Stella Kyriakides, die haar steun uitsprak voor het burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’. Zij verklaarde dat het engagement van de Commissie om het welzijn van dieren te verbeteren:

“…een morele, een gezondheids- en een economische verplichting blijft. En voor mij is het een persoonlijk engagement om te streven naar verandering.”

Eerder al, tijdens een hoorzitting van het Parlement in april, benadrukte Janusz Wojciechowski, EU-commissaris voor landbouw, dat de Commissie belooft intensief te werken aan het beëindigen van de kooileeftijd – een duidelijke aanwijzing dat er een voorstel in de maak is.

kooikip
Kooikippen | Foto: cia CIWF

Burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’

Het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien – End the Cage Age’ startte op 11 september 2018 en werd binnen een jaar door bijna 1,4 miljoen Europeanen, waarvan ruim 150.000 Nederlanders, ondertekend. Meer dan 170 organisaties steunen het initiatief, waaronder in Nederland Bont voor Dieren, CAS-International, Compassion in World Farming (initiatiefnemer), de Dierenbescherming, Eyes on Animals, foodwatch Nederland, Partij voor de Dieren, Varkens in Nood, VierVoeters, Wakker Dier en World Animal Protection.

Europese voedselautoriteit: kooikonijnen vleesindustrie welzijnsproblemen
Kooikonijnen | Foto: CIWF

Bron:

Ahold Delhaize verkoopt kooi-eieren in Azië


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.