Grote carnivoren, waaronder wolven, moeten strikt beschermd blijven. Dit vinden Europese plattelandsbewoners in 10 EU-lidstaten. Dit onderwerp is nu erg belangrijk, omdat wolven momenteel het risico lopen dat hun bescherming naar beneden wordt bijgesteld, maar waarom?

<yoastmark class=

De Europese Commissie beoordeelt op dit momenteel ‘bewijsmateriaal’ dat is voortgekomen uit een onregelmatige openbare raadpleging. Door deze onregelmatigheid zouden de uitkomsten hiervan niet accuraat kunnen zijn en hierdoor komt de bescherming van wolven in het geding.

Europese plattelandsbewoners

Dat laatste is volgens een grote meerderheid van de plattelandsbewoners een probleem. Wolven spelen namelijk een cruciale rol in het reguleren van prooipopulaties, het voorkomen van overbegrazing en uiteindelijk het bijdragen aan gezondere ecosystemen. Hierdoor vindt de meerderheid van het bewoners in het platteland dat de wolf beschermd moet worden.

Een onlangs gepubliceerde enquête geeft dit goed weer. Het laat zien dat veel Europese plattelandsbewoners voorstander zijn van de bescherming van wolven en andere grote carnivoren. 68 procent zegt zelfs dat ze strikt beschermd moeten worden, en bovendien volgens 72 procent van de respondenten hebben ze het recht om naast mensen te kunnen leven.

Europese plattelandsbewoners willen bescherming wolven | Foto: publiek domein

Geen gevaar

Ondanks dat het grote carnivoren zijn is er geen reden voor paniek. Reineke Hameleers, de CEO van Eurogroup for Animals, zegt dat de terugkeer van de wolven in Europa een reden is voor feest en niet voor angst:

“Ondanks het beeld dat sommigen schetsen, laat deze enquête duidelijk zien dat de meerderheid van de mensen – die in de buurt van wolven leven – de nabijheid van wolven hun beschermingsstatus ondersteunt en bereid is om naast elkaar te leven.”

Hameleers pleit daarom om beslissingen af te laten hangen van goede gegevens. Ze wil dat de Europese Commissie beslist aan de hand van juiste informatie, en niet met de onregelmatige data die nu wordt gebruikt.

Toch zijn er tegenhangers

Maar zo zijn er ook partijen die de beschermingsstatus van de wolf willen verlagen. De landbouw- en jachtlobby hebben het niet zo met deze grote carnivoren. Deze minderheid van de Europese plattelandsbewoners geeft aan dat ze zich vertegenwoordigd voelen door de jacht (12 procent) en landbouw (18 procent).

“De luidste stemmen in het koor dat oproept tot het opheffen van de beschermingsstatus voor wolven zijn tot nu toe de landbouw- en jachtlobby’s geweest”, zo vertelt Jo Swabe, Senior Directeur Publieke Zaken van Humane Society Europe.

“Deze lobby’s hebben zich gepositioneerd als belangenbehartigers van landelijke gemeenschappen”, zegt Swabe.

“Toch wijzen de resultaten van dit onderzoek er sterk op dat veel EU-burgers die in plattelandsgebieden wonen graag wettelijke
bescherming voor deze grote carnivoren willen handhaven en voorstander zijn van vreedzame coëxistentie.”

Bron:

  • Eurogroup for Animals

©AnimalsToday Kasper Wienk