Er is een nieuw wapen ontwikkeld tegen ontbossing: Global Forest Watch geeft iedereen de mogelijkheid om live de ontwikkeling op het gebied van bossen te zien. Door deze online kaart kunnen overheden, organisaties, bedrijven en particulieren zien waar bossen worden gekapt en kunnen zo beter illegale kap tegengaan. Grote organisaties steunen deze online kaart dan ook, zoals World Resource Institute, Google, USAid en UNEP.

global forest watch Het tegengaan van ontbossing is ontzettend belangrijk. Tussen 2000 en 2012 verloor de aarde 230 hectare aan bos, wat neerkomt op 50 voetbalvelden aan bomen die elke minuut van elke dag worden gekapt. Op de kaart van Global Forest watch kan worden ingezoomd, zodat duidelijk is waar bossen worden gekapt. Ook andere informatie is op de kaart aan te brengen, bijvorbeeld waar op dit moment bossen worden gekapt, hoeveel authentiek bos nog intact is, wat de voorraad aan bossen die CO2 uit de lucht filteren is, etc. Zo kunnen de beschermde gebieden en biodiversiteithotspots aangegeven worden, maar ook lagen die veranderingen in een bos aangeven, zoals bijvoorbeeld bosbranden. Zowel de af- als toename wordt op de kaart van Global Forest Watch aangegeven.

De kaart kan bedrijven helpen met het kiezen van de juiste grondstoffen voor hun producten, door te kiezen voor leveranciers die investeren in de aanplant van nieuwe bossen. Overheden kunnen direct ingrijpen, wanneer er illegaal bossen worden gekapt. Bekijk via onderstaande video hoe Global Forest eatch precies werkt.

©PiepVandaag.nl Nynke van Dijk