Sinds 2011 is ontbossing in de Braziliaanse Amazone toegenomen met 28%, blijkt uit satellietbeelden. Volgens de Braziliaanse regering is tussen augustus 2012 en juli 2013 5843 vierkante kilometer bos weggekapt.

Amazone
Foto: laszlo-photo / Foter.com / CC BY

Een oppervlakte groter dan de provincies Noord- en Zuid-Holland bij elkaar. Het WNF wijt de stijging onder andere aan de versoepeling van de beschermingsregels van het regenwoud in Brazilië, middels de in 2012 aangenomen Boswet.

Einde daling

Gevreesd wordt nu dat er aan de dalende ontbossingstrend een einde is gekomen. In 2011 was de ontbossing in Brazilië zelfs historisch laag, mede dankzij betere handhaving en bescherming.

In de deelstaten Mato Grosso, Roraima, Maranhão en Pará stijgt de ontbossing aanzienlijk onder invloed van landbouw en veeteelt. Maar ook steeds meer illegale (goud)mijnen duiken op ten koste van bos, vooral in Pará.

Sinds begin jaren ’90 is 10% Amazonewoud weggekapt om plaats te maken voor veeteelt en landbouw.

Campagne

De komende tijd zal het WNF extra aandacht vragen voor de Amazone. Kirsten Schuyt (WNF) zegt:

 “Het Amazonewoud kan ver weg lijken voor veel Nederlanders, maar het tegendeel is waar. Onze toekomst hangt rechtstreeks af van dit enorme ecosysteem dat een cruciale rol speelt in de regulering van ons klimaat.”

Bron: WNF.nl ©PiepVandaag.nl