Bosnië, een land wat getekend is door de jarenlange oorlog in de jaren negentig. Huisdieren kwamen massaal op straat te staan doordat hun eigenaar op de vlucht sloeg, het huis kwijtraakte of de oorlog niet overleefde. De vele dieren die op straat zwierven zorgden voor een explosieve toename aan zwerfdieren. Dat samen met de achteloosheid van eigenaren, die hun honden vrij laten rondlopen, zorgt voor een onhoudbare situatie.

Bosnië

Veel gemeentes kozen voor massale slachting, wat uiteindelijk niets opleverde. In 2009 is er een wet aangenomen die verbiedt de dieren te doden zonder medische reden. Echter is het voor de overheid moeilijk te voldoen aan de in de wet beschreven alternatieven. Sterilisatieprojecten, educatie en tijdelijke huisvesting van de zwerfdieren zijn de eisen in de wet. Maar door gebrek aan budget en kennis zijn er maar weinig gemeentes die zich echt hebben ingezet voor deze oplossing.

Door de situatie in Roemenië met betrekking tot de gewijzigde wetgeving heeft een van de politieke partijen dan ook besloten om dezelfde strijd aan te gaan. Ze willen de huidige no-kill wetgeving aanpassen, waardoor het mogelijk wordt honden van straat te halen, en na 14 dagen in een opslagfaciliteit te euthanaseren. Gedurende deze 14 dagen krijgt de mogelijke eigenaar de kans zijn hond op te halen, wat onmogelijk is, weten we uit ervaring.

Aangezien er al geen budget is voor het naleven van de huidige wetgeving, die aanstuurt op een humane aanpak van de zwerfhondenpopulatie, zal er dus ook zeker geen budget zijn voor het houden in asielen, die er nog niet eens zijn. Geïmproviseerde opslagfaciliteiten, zonder  begeleiding, zorg en verantwoordelijkheid, waar veel honden zullen sterven aan verwaarlozing en slechte omstandigheden.

Het gebrek aan budget zal ook betekenen dat het euthanaseren zeer dieronvriendelijk zal gebeuren, en dat het vernietigen van de vele dode dieren die deze actie tot het gevolg zal hebben, op een zeer onhygiënische manier zal verlopen, een dreiging voor de volksgezondheid.

Met ruim 100.000 honden op straat heeft het massaal doden een averechtse werking, iets wat we op basis van argumenten en wetenschappelijke onderzoeken hebben getracht duidelijk te maken.

Stichting Dierenopvang Bosnië werkt al sinds 2002 in Bosnië en probeert in samenwerking met lokale overheden en dierenliefhebbers een alternatief te bieden voor de frustratie, en met succes. Ruim 3000 honden zijn de afgelopen jaren gesteriliseerd, dit jaar alleen al 1200. Om aan te tonen dat het steriliseren en terugplaatsen van de honden veel meer effect heeft, zijn er een aantal pilotprojecten. Een van die projectsteden is Zenica: de meest gruwelijke stad als het aankomt op management van de zwerfdierenpopulatie is helemaal om. Zij zien in dat alleen het steriliseren en het verantwoord eigenaarschap de oplossing is voor het probleem!

De politieke partij die de wetgeving wil laten aanpassen heeft echter een verwrongen beeld van de werkelijkheid en zet alles op alles om het plan door te voeren. Het is dan ook van groot belang de andere stemmende partijen van juiste informatie te voorzien. De laatste stemming had een zeer negatief resultaat voor de honden, laten wij er voor zorgen dat de tweede stemming op 20 november een andere uitslag laat zien.

Dogs Trust, een van de dierenwelzijnsorganisaties die betrokken is in Bosnië, heeft een eenvoudige website ontwikkeld waar mensen hun mening kunnen laten weten.

Dat kan heel simpel:

Aan iedereen die de honden in Bosnië wil helpen, laat weten dat je tegen het doden bent en vóór de humane aanpak. In bijgaande link kun je heel makkelijk ondertekenen en een digitaal bericht sturen naar de betrokken partijen. Een kleine moeite, met grote gevolgen!

Klik hier om te ondertekenen!

Wilt u meer weten over de dieren in Bosnië, kijk dan op www.hondenopvang.com of stuur een email naar info@hondenopvang.com

Namens de dieren in Bosnië dank voor uw hulp!

Suze Steenbergen-Andringa Hondenopvang.com