In opdracht van de overheid heeft de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht een rapport geschreven over het fokken van designer cats. Als de conclusies van dit rapport worden doorgevoerd, dan betekent dit een verbod op het fokken van 16 kattenrassen.

kattenrassen
Verbod op fokken 16 kattenrassen aanstaande | Foto: Pixabay

Designer cats

Fokkers creëren steeds meer designer cats: katten zonder vacht, zonder snorharen, zonder staart of met extreem korte pootjes. De schadelijke gevolgen voor de dieren, zoals invaliditeit, aantasting van het waarnemingsvermogen of risico op zonnebrand en gestoorde communicatie met soortgenoten, worden genegeerd.

De Bambino Sphynx

Volgens een recent en nog niet officieel gepubliceerd rapport van de Universiteit Utrecht is bij katten als de Bambino Sphynx door het fokken sprake van opzettelijke (ernstige) aantastingen van de gezondheid en het welzijn van deze dieren. Dit soort fokpraktijken zijn sinds 1 juli 2014 bij wet verboden.

Samenvatting UU rapport: fokken van designerkatten als de Bambino Sphynx

De Bambino Sphynx kat is een voorbeeld van mutantenfokkerij. Doordat de katten kaal zijn heeft de kat, in combinatie met korte poten, een ernstige beperking van de wijze van bewegen, de warmteregulatie, huidgezondheid en communicatie met soortgenoten. Dit zorgt voor (welzijns)risico’s en gezondheids- en gedragsproblemen. Deze vorm van fokken beschouwen wij op basis van deze verklaring als zijnde evident in strijd met art. 1.3. (intrinsieke waarde) Wet dieren en art. 3.4. Fokken met Gezelschapsdieren, Besluit Houders van Dieren.

Persbericht Dier&Recht