Sinds 15 juni 2018 is de vogelrots in de Balgzandpolder bij Den Helder officieel natuurgebied. Port of Den Helder heeft de vogelrots van 5 ha overgedragen aan natuurbeheerder Landschap Noord-Holland. De vogelrots aan de rand van de Waddenzee is vanuit een slibdepot omgevormd tot een…