Het ziet er op de website zo lieflijk uit. De kleindierenmarkt in Barneveld. Een foto van een moeder met kind die samen naar de konijntjes kijken, die liefelijk hun kopjes boven een krat uitsteken.

kleindierenmarkt
Konijnen kleindierenmarkt Barneveld

Op de website staat te lezen dat als je de kleindierenmarkt bezoekt je zeker gaat genieten. En nu de vakantie is begonnen is het helemaal leuk voor kinderen want er is een springkussen en een skelterbaan:

“Je stapt binnen en je wordt ondergedompeld in de vrolijke wereld van kleine huisdieren.”

Maar hoe anders is de werkelijkheid. Die zogenaamd vrolijke wereld is voor de dieren een vreselijke beproeving. Dat blijkt uit beeldmateriaal dat ik recent toegestuurd kreeg.

kleindierenmarkt
Duiven kleindierenmarkt Barneveld
kleindierenmarkt
Konijnen kleindierenmarkt Barneveld
kleindierenmarkt
Parkieten kleindierenmarkt Barneveld

Op de markt, binnen in een hal, zitten de dieren op elkaar gestapeld in kratten en hokken waarbij veel dieren nauwelijks bewegingsruimte hebben en amper of niet overeind kunnen staan, niet in de pootjes kunnen komen:


De dieren worden ruw behandeld, zo blijkt uit onderstaand filmpje, waarop te zien is hoe een konijn vanaf afstand in een krat wordt gestopt:


Buiten de hal blijkt ook een levendige handel in dieren. Een soort kofferbakverkoop. Ook hier zitten dieren, waaronder veel duiven en konijnen, op elkaar gepropt in kratten, meestal zonder water. Onze ooggetuige vertelde dat ook hier ontzettend ruw met de dieren werd omgegaan. Daarbij zouden ook dieren van verschillende soorten in 1 hok worden gestopt:

“De kofferbak werd gesloten met veelal dieren in dozen, jutten zakken en andere primitieve mogelijkheden voor transport. De opkopers gingen daarna rustig verder met de handel of naar binnen om daar koffie te drinken. In onze aanwezigheid hebben de dieren dus minimaal 2 uur in de kofferbak gelegen opgepropt in overvolle dozen, kratten, zakken of wat voor huisvesting dan maar ook.”

kleindierenmarkt
Dieren in de achterbak kleindierenmarkt Barneveld
kleindierenmarkt
Handelaren kleindierenmarkt Barneveld
kleindierenmarkt
Handelaren kleindierenmarkt Barneveld

En wordt de wet hier nu overtreden? Ja absoluut. Van toepassing zijn:

  1. Wet dieren en Besluit houders van dieren
  2. Transportverordening

Laten we beginnen met de transportverordening en laten we ervan uitgaan dat het kort transport is, dus < 8 uur. De markt waar deze dieren worden gestald is zondermeer een economische bedrijvigheid. Elk transport hiernaar toe heeft te maken met geld, dus valt het transport zondermeer onder de transportverordening. Artikel 3 stelt dat het verboden is dieren te vervoeren of te laten vervoeren op een zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent. Het vervoer van kratten in een donkere afgesloten wagen voldoet hier niet aan.

Het vervoermiddel (art 3 onder c) geeft ook aan dat het vervoermiddel zodanig wordt gebruikt dat de dieren letsel en lijden blijft bespaard. Hier wordt dus niet aan voldaan.

Art 3 onder g stelt dat de dieren beschikken over voldoende vloeroppervlak en stahoogte. Deze stahoogte is ver te zoeken wat ervoor zorgt dat de dieren niet eens kunnen staan. Ook een overtreding.

Art 3 onder h stelt dat de dieren op gezette tijden water, voeder en rust in kwaliteit en in kwantiteit afgestemd op hun soort en grootte krijgen. Zie ik niet.

De markt/tentoonstelling/beurs of wat het dan ook mag zijn is feitelijk ook een onderdeel van het transport omdat het geen plaats van bestemming is waar de dieren weer uit hun krat worden gehaald en vrij kunnen rondlopen. Op grond hiervan zou je kunnen beargumenteren dat door de tijd die de dieren hier doorbrengen het korte transport zeer waarschijnlijk dus lang transport is geworden met alle aanvullende bepalingen van dien.


Dan het Besluit houders van dieren. Het lijkt me dat je hier kunt spreken van het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden van gezelschapsdieren. Dat houdt weer in dat het dier over voldoende bewegingsruimte dient te beschikken en de ruimte zodanig is aangepast dat het dier aan zijn fysiologische en ethologische behoeften kan voldoen. Het dier mag ook geen onnodige stress en angst ervaren.

Zelfs als er gediscussieerd zou gaan worden over de bedrijfsmatigheid dat vallen we gewoon terug op de algemene huisvestings- en verzorgingsnormen waar feitelijk exact hetzelfde staat. Met andere woorden: de wijze waarop deze dieren zijn gehuisvest voldoet op geen enkele wijze aan de basale eisen uit het besluit houders van dieren. De dieren (wasbeerhonden) kunnen zich niet of in onvoldoende mate (de vogels) bewegen. De dieren krijgen geen water en voer.

Ze worden tijdens transport op elkaar gepropt in veel te kleine kratten in een donkere afgesloten wagen zonder een enkel merkteken erop dat de wagen dieren vervoert. Daarna worden de kratten ergens op de markt/tentoonstelling geplaats, zonder dat er voor de dieren zicht is op een verbetering van hun omstandigheden. In mijn optiek is hier gewoon sprake van pure dierenmishandeling. Het is een doffe ellende voor de dieren en absoluut tegen de huidige regelgeving in.

En dat deze markt de regelgeving volstrekt aan haar laars lapt blijkt ook uit het volgende nieuws op de site: Tortelduiven winnen Valentijnseditie. Artikel 2.13 wet dieren. Het is verboden dieren als prijs beloning of gift uit te loven of uit te reiken naar aanleiding van wedstrijden verlotingen weddenschappen of andere dergelijke evenementen.

kleindierenmarkt
Wasbeerhond kleindierenmarkt Barneveld

Op de valreep werden er in Barneveld begin juli ook nog een paar kratten wasbeerhonden verkocht. Op dat moment helaas nog een week toegestaan. Ik sprak hierover deze week met David van Gennep, directeur van Stichting AAP:

“Het is heel bizar dat deze dieren nog steeds verkocht mochten worden maar gelukkig is het per 10 juli verboden. Deze dieren op de foto gaan een roemloze toekomst in de huiskamer tegemoet, want ze zijn niet geschikt om als huisdier te houden. In de praktijk zie je dat dit soort dieren bij leken terechtkomen.”

Schrijnend dat deze dieren op de valreep nog even eigenaar kunnen wisselen, vlak voor de markt sluit. Handelaren zijn de dieren op de markt aan het dumpen.

kleindierenmarkt
Wasbeerhond kleindierenmarkt Barneveld
kleindierenmarkt
Wasbeerhond kleindierenmarkt Barneveld

Alles bij elkaar kan je stellen dat onvoorstelbaar is dat dit soort markten nog bestaat. Dieren zijn er niet meer dan handelswaar, waar men mee omgaat alsof het dingen zijn. De Wet dieren, de transportverordening en het Besluit houders van dieren worden genegeerd. Controle op overtredingen is er niet. En de dieren zijn er, zoals altijd, de dupe van.

©AnimalsToday.nl Karen Soeters