De douane van Vietnam heeft meer dan negen ton ivoor aangetroffen in houtblokken in containers uit de Republiek Congo. Aangenomen wordt dat deze vangst, die gelijk staat aan 1.000 dode olifanten, de grootste is die ooit heeft plaatsgevonden volgens een persbericht van het Environmental Investigation Agency (EIA).

ivoor
Grootste inbeslagname ooit van meer dan 9 ton ivoor in Vietnam | Foto: Pixabay

De ontdekking werd naar verluidt gedaan door de douane in Da Nang tijdens een inspectie van een container die was aangekomen uit de Republiek Congo. Het in beslag genomen ivoor vertegenwoordigt ruim 1.000 dode olifanten en brengt het totale gewicht van ivoor dat sinds 2004 in Vietnam is onderschept tot meer dan 70 ton, wat neerkomt op het totaal van meer dan 10.000 dode olifanten.

Beschermde diersoort

Alle soorten Afrikaanse olifanten, op enkele uitzonderingen na , zijn opgenomen in bijlage I van het CITES-verdrag inzake internationale handel in beschermde wilde dieren en planten. Commerciële internationale handel in soorten uit het wild die opgenomen zijn in bijlage I is verboden. De illegale handel in ivoor wordt nog steeds gedreven door de grote vraag uit vooral China en Vietnam, waar het gebruikt wordt voor sieraden, decoratieve huishoudelijke benodigdheden en traditionele geneeskunde.

Geen adequate maatregelen

Deze enorme inbeslagname is weer een bevestiging dat Vietnam een cruciale schakel is in de illegale wildlife-handel. Maar ondanks dat er er bendes zijn geïdentificeerd en vele illegale goederen in beslag zijn genomen, is de illegale handel via Vietnam het laatste decennium exponentieel gegroeid. Het EIA zegt dat Vietnam zo aantrekkelijk is voor wildlife-criminelen door hun lakse wetshandhaving, corruptie en uitgesproken gebrek aan politieke wil.

Een recent rapport van het EIA, Exposing the Hydra, beschreef de aanpak, route en hoofdpersonen bij de illegale handel in ivoor en andere dieren in het wild uit Afrika naar Azië. Het rapport is het product van een tweejarig onderzoek waarin onderzoekers zich voordeden als handelaren in wilde dieren om te infiltreren in de verschillende niveaus van ivoorsyndicaten.

Fimpje: Exposing the Hydra

Exposing the Hydra is een undercoveroperatie waarin de syndicaten en hun aanpak worden blootgelegd en waarin duidelijk wordt dat Vietnam een belangrijk knooppunt is en blijft voor de illegale handel in wilde dieren.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Maar tot nu toe heeft Vietnam geen daadkrachtige handhavingsmaatregelen genomen tegen de individuen die met naam en toenaam in het rapport zijn geïdentificeerd. In tegendeel: de onderzoeksresultaten werden samen met informatie uit andere bronnen door de Vietnamese regering ontkend en opzijgeschoven. Zelf geven zij aan dat het stoppen van de illegale praktijken bemoeilijk wordt doordat de handel verschoven is van traditionele naar online markten.

Mary Rice, Directeur EIA:

“Hoewel we de inbeslagname van vandaag in Vietnam toejuichen, willen we benadrukken dat zonder opvolgende acties die resulteren in passende maatregelen en straffen, de inbeslagnames alleen geen afschrikmiddel vormen voor de criminelen die betrokken zijn bij de handel in wilde dieren en planten.”

Blijven aandringen

EIA blijft erop aandringen dat Vietnam zich meer inzet voor de bestrijding van ivoorhandel, onder meer door handelaars en corrupte overheidsfunctionarissen die de handel faciliteren te onderzoeken en te vervolgen en de internationale samenwerking met de relevante herkomst-, doorvoer- en bestemmingslanden te verbeteren.

In een rapport dat werd gepubliceerd voorafgaand aan de 18e Conferentie van de Partijen (CoP18) bij de Conventie over de Internationale Handel in Bedreigde Soorten (CITES) in mei, werd Vietnam gezien als de leidende bestemming voor illegaal ivoor.

Als wereldregeringen deze belangrijke bijeenkomst niet gebruiken om dringende maatregelen tegen illegale handel in wilde dieren te nemen, hebben olifanten weinig kans om in het wild te overleven.

Bronnen: EIA, World Animal News, OCCRP ©AnimalsToday.nl Liesbeth Riekwe


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.