Onderzoekers hebben een database ontwikkeld met duizenden varkensgeluiden, die hun gegrom vertaalt naar gevoelens.

varkens
Algoritme ontwikkeld die onthult hoe varkens zich voelen | Foto: publiek domein (CC0)

De onderzoekers hopen dat het algoritme in de veestapel wordt ingezet om de levens van de dieren te verbeteren. De kwestie roept ook de vraag op wat de rol van technologie in dierenwelzijn en de landbouw moet of kan zijn.

Database

Onderzoekers hebben een database ontwikkeld met duizenden grommen, knorren en gillen van varkens. Daarin zijn de geluiden van honderden varkens in elke fase van hun leven vastgelegd. Het idee achter de database is dat het boeren helpt de emotionele toestanden van de dieren beter te begrijpen om zo hun welzijn te verbeteren. Het kunstmatig-intelligentiesysteem meet namelijk of de geluiden van varkens positieve of negatieve emotionele uitlatingen zijn. Het systeem kan ook de omstandigheden van bepaalde situaties plaatsen, zoals de ontmoeting tussen big en moeder of andere biggen, wachten, verrast worden of bij elkaar kruipen.

Vocaal

Dierengedragsdeskundige Elodie Briefer van de Deense Universiteit van Kopenhagen vertelt:

“We hebben besloten om ons op varkens te richten omdat ze erg vocaal zijn.”

Briefer leidde het onderzoek dat vorige week in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports verscheen. Omdat varkens erg spraakzaam zijn, worden hun vocalisaties vaak bestudeerd om erachter te komen hoe ze met elkaar communiceren en wat ze voelen. Het team van Briefer verzamelde sinds 2013 7414 varkensgeluiden van 411 dieren. Sommige onderzoekers namen de roepen van pasgeboren biggen op, anderen bestudeerden de geluiden van volwassen varkens in specifieke situaties. Alle data zijn afkomstig van varkens uit de vee-industrie. Overigens staat niet vermeld wat de algemene omstandigheden van de varkens zijn op de desbetreffende boerderijen en wat dat eventueel betekent voor de betrouwbaarheid van de resultaten.

Daarna gingen de onderzoekers na welke situaties ze nog niet hadden geïdentificeerd.

“We gingen na welke contexten we misten die varkens tijdens hun leven zouden tegenkomen. We hebben bijvoorbeeld wat meer positieve situaties toegevoegd en we hebben ook enkele opnames van echte slachthuizen toegevoegd.”

Het resultaat is de meest uitgebreide database van varkensgeluiden die ooit is ontwikkeld en wordt opnieuw erkend dat landbouwdieren ook gevoelens en emoties hebben.

Algoritme

In de tweede fase van het onderzoek werd een algoritme ontwikkeld dat de varkensgeluiden classificeert en sorteert in positief en negatief. In totaal zijn er 19 categorieën met situaties waarin varkens verschillend grommen, zoals ‘reünie’, ‘verrassing’, ‘wachten’ maar ook ‘vechten’ en ‘castratie’. Tijdens het toetsen kon het systeem meer dan 90 procent van de tijd bepalen of een oproep positief of negatief was. Ook kon het de context meer dan 80 procent van de tijd identificeren. Briefer:

“We waren echt verrast om zo’n hoge nauwkeurigheid te bereiken bij zo’n groot aantal oproepen en contexten, vanaf de dag dat de varkens worden geboren tot het slachthuis.”

Toch blijft de invoering van de data een gevaar bij het ontwikkelen van algoritmes. Geluiden kunnen verkeerd geïnterpreteerd zijn door onderzoekers of verkeerd geclassificeerd zijn. De onderzoekers erkennen zelf ook dat veel geluiden niet makkelijk en duidelijk te categoriseren waren.

Monitoren

Briefer en haar collega’s zijn van plan hun database te implementeren in een software die de geluiden in commerciële varkensstallen kan monitoren. Ze hopen dat het algoritme in een app verwerkt kan worden voor boeren. Zo worden die op de hoogte gesteld van de gevoelens van hun dieren. Als de dieren hoge niveaus van negatieve emoties uiten, kan een boer eerder ingrijpen. Een groot probleem in de vee-industrie is het per ongeluk pletten van de biggen door de moeders. Met het algoritme zou een boer eerder kunnen ingrijpen. Maar de onderzoekers hopen ook dat het algoritme over het algemeen leidt tot meer aandacht voor het psychologische welzijn van varkens in de vee-industrie.

Algoritmes in de stallen?

Dierengedragsonderzoeker Alan McElligott van de City University van Hong Kong is enthousiast over de database. Hij merkt op dat het welzijn van varkens op commerciële boerderijen wereldwijd een grote zorg is.

“Met deze tool kunnen we het leven van deze dieren verbeteren.”

En hoewel de database in theorie de levens van de varkens kan verbeteren, is het nog maar de vraag of dit systeem hier in werkelijkheid voor gaat zorgen. Het gevaar bestaat dat de vee-industrie de database juist zal gebruiken als excuus, door te beweren dat hun dieren ‘positieve’ gevoelens uitdrukken. Maar hoe positief zijn de gevoelens van een ongelukkig varken? Mogelijk hebben de onderzoekers onbedoeld veehouders een argument gegeven om de manier waarop ze dieren behandelen, gemakkelijk goed te praten. Zo hoeven veehouders het welzijn van hun dieren niet te verbeteren. Daarnaast kan een sterke afhankelijk van het algoritme betekenen dat het individuele varken uit het oog wordt verloren, terwijl een algoritme nooit met 100 procent zekerheid kan zeggen hoe een varken zicht voelt. Het blijft daarom belangrijk om naar de algehele omstandigheden van de dieren te kijken.

Het is een goed teken dat de wetenschap geïnteresseerd is in de gevoelens van dieren en die in kaart wil brengen. Toch moeten we waakzaam blijven op dergelijke technologische ontwikkelingen. Het algoritme kan zowel de omstandigheden en het welzijn van de dieren verbeteren, als een middel voor deze machtige industrie zijn om de slechte omstandigheden van miljoenen varkens goed te praten.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Sophie Jongma