Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) is er weinig gebeurd met het advies van de overheid om stalbranden te voorkomen. In maart 2021 werd een aantal aanbevelingen opgesteld, maar volgens de OVV zien veehouders weinig urgentie om er uitvoering aan te geven.

Advies stalbranden nauwelijks opgevolgd
Restanten pluimveebedrijf Nijkerk waarbij 17.000 kippen stierven | Foto (22 08 ’19): 1037 Against Animal Cruelty

Het doel van de overheid is om vanaf 2026 een structurele halvering van het aantal stalbranden te realiseren ten opzichte van 2020. De OVV ziet echter nauwelijks iets gebeuren met de adviezen om tot die die halvering te komen. Er was weliswaar een afname van het aantal stalbranden te zien, maar het aantal dieren dat slachtoffer werd nam toe. Dit is erg afhankelijk van de aard van het bedrijf; in een pluimveehouderij loopt het aantal slachtoffers al snel in de duizenden.
.

134.000 dieren dood door stalbranden in 2022

.
De OVV erkent de schommelingen per brand en sector en ook de afname van het aantal stalbranden, maar ziet desondanks nauwelijks beweging bij veehouders om hun stallen diervriendelijker te maken bij brand door het nemen van extra veiligheidsmaatregelen:

“Veehouders gaan ervan uit dat een stalbrand hen niet overkomt en investeren daarom niet in brandveiligheid van hun stallen.”

Volgens de OVV is de stikstofcrisis hieraan mede debet, die veehouders onzeker maakt over de toekomst van hun bedrijf. Verbouwen van stallen heeft dan geen prioriteit.

Advies stalbranden nauwelijks opgevolgd
220 kalveren omgekomen bij stalbrand in Elspeet (2021) | Foto: 1037 Against Animal Cruelty

Advies nauwelijks opgevolgd

Minister  Piet Adema van LNV heeft in 2021 een aanzet gegeven om tot wet- en regelgeving te komen, maar behalve wat advies zijn er nog geen concrete resultaten geboekt, aldus de OVV. Zo wordt regelmatig geen onderzoek gedaan naar de oorzaak van een brand. In bijna de helft van alle gevallen blijft die onbekend, wat verzekeraars zou moeten alarmeren. Er is ook geen regelmatige (her)keuring van de elektrische installatie ingevoerd, net als maximumaantallen dieren per brandcompartiment. Zelf knutselen om geld voor een vakman uit te sparen ligt dan op de loer, met soms fatale gevolgen.

Advies stalbranden nauwelijks opgevolgd
Overlevenden stalbrand Renswoude | Foto (30 04 2019): 1037 Against Animal Cruelty

De Onderzoeksraad voor Veiligheid benadrukt dat naast demissionaire minister Piet Adema (CU) van LNV, ook demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Binnenlandse Zaken, belangenorganisatie LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars zich moeten inzetten om het aantal stalbranden in Nederland terug te dringen. Het ministerie van LNV reageert:

“Vanuit alle betrokken partijen is er structurele aandacht en urgentie voor dit onderwerp. Het doel is en blijft om vanaf 2026 een halvering van het aantal stalbranden te realiseren ten opzichte van 2020.”

Minister Adema zegt eind van dit jaar de nieuwe regeling aan de Tweede Kamer aan te willen bieden, die dan een jaar later in werking zou moeten treden.

Bronnen:

Karen’s blog: Pieter van Vollenhoven heeft gelijk

©AnimalsToday.nl BVR