Vele duizenden Lesser flamingo’s hebben zich verzameld bij het Natronmeer in Tanzania. Al deze dieren zijn bij elkaar gekomen met maar één doel, voortplanting. 

Lesser flamingo
Lesser flamingo | Foto: Wikimedia Commons

Het bijeenkomen van zovele dieren wordt door Susan Ward, studente van de universiteit van Southampton, die onderzoek doet naar de Lesser flamingo’s, “één van de fantastische spektakels der natuur” genoemd. Driekwart van de wereldpopulatie Lesser flamingo’s leven in het oosten van Afrika en gebruiken het Natronmeer als plek om te broeden.

“Wanneer de omstandigheden van het Natronmeer het toelaten en de flamingo’s in goede gezondheid verkeren kunnen er zich zo 1 miljoen dieren verzamelen om te komen broeden”, aldus Ward.

De Lesser flamingo is een nomadische vogel die rondtrekt langs de verschillende ondiepe wateren van de Rift Vallei, waarbij het Natronmeer bij uitstek wordt aangedaan tijdens het broedseizoen.

Dit gebied is moeilijk toegankelijk voor onderzoekers en observaties kunnen eigenlijk alleen worden gedaan vanuit de lucht. Vergelijkingen met rapporten van die observaties van eerdere jaren laten zien dat de bijeenkomst van dit jaar wel eens de grootste zou kunnen zijn sinds 2007. En een groep van zo’n 700.000 vogels is waarschijnlijk nog onderweg,  vanaf het Bogoriameer, Kenia naar het Natronmeer.

Broedplaats Lesser flamingo's Natronmeer
Broedplaats Lesser flamingo’s Natronmeer | Foto: BBC

Voortplanting

Succesvolle voortplanting van de flamingo’s is afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar voedsel en de juiste hoeveelheid neerslag die er valt. Lage waterstanden veroorzaakt door droogte hebben er in het verleden voor gezorgd dat de dieren zich nauwelijks hebben voortgeplant. Wanneer de ideale waterstand wordt bereikt, vallen er kleine eilandjes droog in het midden van het meer. Hier kunnen de flamingo’s hun jongen beschermd en zonder al te veel verstoringen van buitenaf grootbrengen. Bij te lage waterstanden worden de nesten echter zwaar bedreigd door natuurlijke vijanden zoals de hyena. Te hoge waterstanden zorgen dat nesten onderlopen.

De soort Lesser flamingo staat op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten (IUCN Red List) en industriële ontwikkelingen voor het Natronmeer staan voorlopig in de koelkast, maar voor hoe lang is nog niet bekend. De IUCN waarschuwt dat het realiseren van dergelijke plannen funest zal zijn voor behoud van de soort.

Bron ©PiepVandaag.nl