Dinsdag 12 februari vindt om 11 uur in de rechtbank van Groningen de openbare rechtszaak plaats, waar het beroep van Comité Dierennoodhulp wordt behandeld tegen de door burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog (GL) op 16 mei 2018 verstrekte vergunning aan de Stichting Folkloristisch Pinksterfeest, om tijdens het Kallemooifeest een haan drie dagen in een mand op te sluiten, in weer en wind aan een mast op 18 meter hoogte.

haan
Openbare rechtszaak over dierenmishandeling haan Schiermonnikoog| Foto: screenshot video maugdu/YouTube

Comité Dierennoodhulp neemt als deskundige Jeroen van Rooijen mee naar de rechtszaak. Van Rooijen is pluimveegedrags- en welzijnsbioloog en weet als geen ander wat een haan wel en niet gelukkig maakt. Het gaat Comité Dierennoodhulp in haar beroep niet alleen om het welzijn van deze ene haan, maar ook om het slechte voorbeeld wat hier aan mensen gegeven wordt: dat je voor vermaak maar met een dier mag doen wat je wilt. Sandra van de Werd namens Comité Dierennoodhulp: 

“Het gebruik van dieren voor traditionele feesten en evenementen is echt niet meer van deze tijd. En dit evenement is daarnaast ook nog eens in strijd met de wet, het wordt daarom hoog tijd dat hier recht gesproken wordt. Zonder haan kunnen de mensen op Schiermonnikoog jaarlijks ook een mooi, gezellig en bovenal diervriendelijk feest hebben.”

De haan van Kallemooi in 2014 | Foto: screenshot video Omrop Fryslân/YouTube

Opgelegde maatregelen niet gecontroleerd

De RVO heeft in 2015 aan de Kallemooicommissie een aantal minimale maatregelen opgelegd, waaronder het maken van filmbeelden en een dierenartsrapportage van de haan gedurende zijn verblijf in de mand, om zo zijn gezondheidstoestand door de LID te kunnen laten controleren. Comité Dierennoodhulp heeft in het afgelopen jaar diverse Wob-verzoeken ingediend, zowel bij de gemeente Schiermonnikoog als bij de RVO, om de gemaakte filmbeelden, de dierenartsrapportage en het advies van de LID in handen te krijgen om deze met deskundigen te kunnen beoordelen.

De gemeente Schiermonnikoog gaf aan deze niet te bezitten, terwijl zij aan de Caring Vets (groep van 130 dierenartsen) eerder aanbood de dierenartsrapportages in te zien en de beelden te komen bekijken. Ook de Kallemooicommissie reageerde niet op het verzoek van Comité Dierennoodhulp om de gemaakte beelden te mogen bekijken.

Schiermonnikoog
Het mandje met de haan tijdens Kallemooi 2014 | Foto: screenshot video

Na heel lang wachten op het besluit van de RVO op ons Wob-verzoek, bleek de RVO helemaal niets in bezit te hebben, dit eenvoudigweg omdat zij niets hebben laten controleren in 2018. Uit de informatie die we kregen van de RVO op ons Wob-verzoek over de voorgaande jaren maakt het Comité op dat alleen in 2015 de opgelegde maatregelen gecontroleerd lijken te zijn.

Het Comité vindt het onvoorstelbaar dat de RVO deze minimale opgelegde maatregelen niet eens controleerde; maatregelen waar de burgemeester zich telkens achter verschuilt. Terwijl deze voorwaarden van de RVO slechts gesteld zijn om te voorkomen dat het dier niet van de honger en dorst tijdens het evenement het loodje zou leggen. Zowel de Wet dieren als het Besluit houders van dieren worden ondanks deze opgelegde maatregelen nog altijd overtreden.

Zonder redelijk doel

Jarenlang houd dit geheel onnodig misbruiken van een haan voor het Kallemooifeest de gemoederen flink bezig. Zo schreef de Dierencoalitie, een samenwerkingsverband van 14 dierenorganisaties en met rond de half miljoen leden, vorig jaar tevergeefs een brief gestuurd naar burgemeester Van Gent:

Open brief Dierencoalitie aan Ineke van Gent over haan Kallemooi

Ook de Caring Vets, een groep van ruim 130 dierenartsen die zich vanuit hun professie inzetten om het welzijn van dieren te verbeteren, stuurden tevergeefs een brief naar Ineke van Gent, met daarin het verzoek haar toestemming voor het gebruik van de haan te herzien. De Caring Vets zijn van mening dat het gebruik van een haan ter vermaak tijdens het feest van Kallemooi een ernstige aantasting van het welzijn van het dier is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.

De zitting is openbaar en vindt om 11 uur plaats aan het Guyotplein 1 in Groningen.

Petitie

Animals Today heeft een petitie lopen om een einde te maken aan het misbruiken van de Kallemooihaan uit naam van traditie:

Petitie: #helpdehaan van Kallemooi op Schiermonnikoog

Bron: