Milieudefensie was op het Indonesische eiland Bangka met Samsung, LG en Apple. De drie hebben mede namens andere smartphone-fabrikanten de wantoestanden rond de tinmijnen op het eiland bekeken. Ruim een derde van alle tin ter wereld komt uit Indonesië. Voor de tinwinning wordt het eiland Bangka afgegraven en worden de zeebodem en het koraal verwoest. Ook voor de bedrijven is duidelijk dat er wat moet gebeuren. Met hun vertegenwoordigers hebben we een plan voor de toekomst besproken. De fabrikanten zouden dan alleen nog tin gebruiken van mijnbouwbedrijven die volgens de regels werken. De komende maanden wordt dit plan verder uitgewerkt.

tinwinning
Foto: jacilluch via Compfight cc

We benaderen ondertussen een nieuwe groep elektronicabedijven: fabrikanten van tablets, laptops en spelcomputers. Ook zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen en geen tin gebruiken dat ten koste gaat van het eiland en haar koraalriffen. Deze bedrijven zijn in november aangeschreven.

Hoe eerlijk is jouw tablet?
Milieudefensie en Friends of the Earth hebben de aangeschreven bedrijven beoordeeld en gekeken hoe transparant ze zijn over het gebruik van materialen, water, landoppervlak en over de uitstoot van broeikasgassen. Daar is een ranglijst uitgekomen. Deze laat ook zien of de fabrikanten eerlijk zijn over het gebruik van tin uit Indonesië en of ze bereid zijn om de wantoestanden in de tinmijnen op het Indonesische Bangka aan te pakken onder andere door deelname aan het ‘Initiatief Duurzame Handel’ (IDH-project). Nog niet iedereen heeft positief geantwoord. Binnenkort start Milieudefensie een campagne om deze bedrijven over de streep te trekken.

Persbericht Milieudefensie