Brand op de Sonora-markt in Mexico-Stad heeft de beruchte dierenmishandeling van de santería-rituelen aan het daglicht gebracht. De marktverkopers vluchtten de straat op met kooien waarin levende honden, geiten, tropische vogels en andere diersoorten zaten opgesloten. De dieren stonden te koop voor slachtrituelen.

markt
Brand op Mexicaanse markt onthult dierenoffers | Foto: Pixabay

Illegale dierenhandel

Op de Sonora-markt in Mexico-Stad is de zwarte handel in levende dieren onthuld, nadat er brand uitbrak. Zieke, uitgehongerde honden, varkens, geiten, schapen, tropische vogels, kippen, hanen, vissen, kikkers, cavia´s, hamsters, ratten en muizen bleken te koop te staan bij santería-kraampjes voor offerrituelen.

Al jarenlang proberen Mexicaanse dierenwelzijnsactivisten een eind te maken aan de verkoop en miserabele omstandigheden van deze dieren. De doordringende stank is een teken van de onhygiënische situatie waarin zij verkeren. Bovendien verblijven de dieren in een zeer verwaarloosde toestand, in hun eigen uitwerpselen, zonder water of voedsel in overvolle kooien.  Onvolgroeide hondjes die trillend in hun kooitje zitten, zouden slechts huiveren, doordat zij net in bad zijn geweest; volgens de marktverkopers niet uit angst of verwaarlozing.

Als gevolg van de brand, vluchtten de marktverkopers met de kooien naar de straat, waar de gruwelijke vertoning zich voor het publiek openbaarde.

De advocaat José Luís Carranza, voorzitter van dierenwelzijnsorganisatie Frecda:

“Ze worden geslagen, er wordt met hen gegooid en ze krijgen zweepslagen; ze worden mishandeld. Het personeel is meer beest dan de dieren zelf.”

Dierenoffers

Dierenwelzijnsorganisaties proberen al langere tijd een eind te maken aan de afschuwelijke dierenmishandeling die plaatsvindt bij rituelen van het santería-geloof. De religie is een vermenging van het katholicisme met het Afrikaanse Yoruba-geloof dat eeuwen geleden in Cuba is ontstaan en sindsdien is overgewaaid naar andere delen van de wereld.

Tijdens de rituelen worden dieren op de meest vreselijke manieren mishandeld en gedood voor verschillende doeleinden. Zo zou zuigen op bepaalde dieren hallucinaties genereren. Daarnaast zou het onthoofden van dieren voorspoed, gezondheid en een stabiele spiritualiteit opleveren. Volgens het geloof, zijn de resultaten van de rituelen beter indien het dier meer geleden heeft.

In Mexico zijn deze vormen van dierenmishandeling -net als de verkoop van offerdieren op markten – al enkele jaren bij de wet verboden, maar de controle ontbreekt nog. Sommige dieren zijn na de brand geëvacueerd naar veterinaire centra, maar uiteindelijk keerden vele diezelfde middag nog terug naar de markthallen.

De advocaat José Luís Carranza:

“Iedereen weet dat de Sonora-markt het uitvoeren van rituelen waarbij dieren worden gedood, aanmoedigt. Ze overtreden de wet dus twee keer: eerst met de verkoop van dieren en vervolgens met het aanmoedigen van rituelen met dieren.”

Bron:

©AnimalsToday.nl Jennie Cools