Dankzij de enorme vraag uit China behoort Spanje tot de grote producenten van varkensvlees in Europa. Mega-varkenshouderijen zijn in opkomst, maar het leed van de dieren in deze varkensfabrieken is groot en de vervuiling bedreigt natuurgebieden en de gezondheid van hele gemeenschappen.

Dierenleed en vervuiling door varkensfabrieken in Spanje
Dierenleed en vervuiling door varkensfabrieken in Spanje | Foto: screenshot video Compassion in World Farming/YouTube

Dierenwelzijnsorganisaties in Spanje proberen de opkomst van de megavarkenshouderijen te stoppen, omdat de varkens lijden onder de omstandigheden in deze boerderijen. Daarnaast veroorzaken de varkensfabrieken vervuiling. Greenpeace waarschuwde recentelijk dat de groei van de industriële varkenshouderij in Spanje een toename van de watervervuiling door nitraten tot gevolg heeft.

Varkensfabrieken: dierenleed en vervuiling

De 58-jarige wijnmaker Antonio Escribano is één van de mensen die probeert de opening van een grote varkensboerderij tegen te houden. De megaboerderij wordt geopend in de buurt van zijn stad Quintanar del Rey in de provincie Cuenca. De 2.200 varkens die op deze boerderij komen te leven, zullen bijna 40.000 biggen per jaar ‘produceren’, aldus Antonio Escribano tegen AFP:

“Dat is geen boerderij. Het is een fabriek… Een varkensfabriek.”

De varkensfabriek wordt bovendien vlakbij de waterputten van de stad gebouwd. De plaatselijke bevolking vreest vervuiling door varkenspoep, stank en overlast door vliegen. Antonio is bang dat het dorp geruïneerd zal worden wanneer het water vervuild raakt, want daardoor zullen mensen wegtrekken. Het werk aan de varkensfabriek van het Spaanse bedrijf Jisap is nu stilgelegd, omdat de lokale autoriteiten de milieueffecten van het project opnieuw evalueren. Jisap bezit niet minder dan 480 varkenshouderijen in Spanje.

Al in 2013 luidde Compassion in World Farming de noodklok over het dierenleed in Spaanse varkenshouderijen en publiceerde onderstaande beelden:
.

Mest

Spanje produceerde in een half jaar tijd 2,4 miljard kilogram varkensvlees, volgens gegevens van de Europese Commissie. Dat is 4,1 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De sector genereert veel geld, maar heeft als gevolg dat Spanje ‘de vuilnisbelt van Europa en China is geworden’, zegt Remedios Bobillo Jiménez, lid van een groep die vecht tegen de verspreiding van megabedrijven. De duizenden varkens in fabrieken produceren enorme hoeveelheden mest, die wordt opgeslagen en vervolgens als meststof verspreid over akkerland. Het land kan de hoeveelheid mest echter niet aan, zegt Greenpeace. Dit leidt tot vervuiling van het grondwater met nitraten en ammoniak. The Guardian meldde eerder dat de vernietiging van de Spaanse Mar Menor, een grote zoutwaterlagune in Spanje, in verband zou kunnen worden gebracht met de honderden enorme varkensfabrieken in het land.

Naast de vervuiling van het grondwater door de mest, verbruikt de varkenshouderij ook nog eens zeer enorme hoeveelheden water, in een land dat vaak getroffen wordt door droogte.

Dierenleed en vervuiling door varkensfabrieken in Spanje
Op sommige momenten van het jaar is de stankoverlast niet om te harden | Foto: screenshot Compassion in World Farming/YouTube

Opeengepakt

Een ‘boerderij’ in Cardenete is één van de vele voorbeelden van de opkomende varkensfabrieken. Het bedrijf heeft 6.400 varkens die elk jaar genoeg mest produceren om 4 Olympische zwembaden mee te vullen. De stank van zo’n enorme varkensfabriek is overweldigend en op sommige momenten van het jaar is de lucht niet om door te komen, zegt Toni Jorge van Ecologists in Action. Om nog maar niet te spreken over het leed van de varkens die daar opgesloten zitten:

“De varkens hier zijn opeengepakt zonder uitloop naar buiten en daglicht, behalve op de dag dat ze naar het slachthuis worden gebracht.”

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Annick Nieuwkoop