Op viskwekerijen in Engeland, Wales en Schotland worden door de overheid geen controles uitgevoerd die het welzijn van de kweekvissen moeten bewaken. Door het gebrek aan inspecties worden dierenwelzijnsstandaarden in deze kwekerijen overboord gegooid en de vissen blootgesteld aan pijnlijke en wrede slachtpraktijken.

Geen controle op welzijn kweekvissen in VK
Geen controle op welzijn kweekvissen in VK | Foto: publiek domein

De broodnodige controles op het welzijn van kweekvissen tijdens de slachting blijven in het Verenigd Koninkrijk uit: geen enkele overheidsafdeling wil de verantwoordelijkheid voor dergelijke controles op zich nemen. Dit terwijl volgens de wet vissen ‘bespaard moeten blijven van te vermijden pijn, stress of lijden tijdens de slacht’. Dit bleek uit overheidsdocumenten die werden opgevraagd door The Humane League UK, een non-profit organisatie die vecht voor dierenrechten. Volgens The Humane League wordt het welzijn van de vissen dan ook ‘compleet vergeten’.

Wrede slachtpraktijken

The Humane League UK benadrukt dat vissen hierdoor blootgesteld worden aan extreme barbaarsheid, aangezien er geen gevolgen zijn voor het onzorgvuldig behandelen van de vissen. Wanneer structurele controles uitblijven, hebben kwekerijen klaarblijkelijk geen drijfveer om het welzijn van de dieren in acht te nemen.

Een undercoveronderzoek van Animal Equality naar een Schots slachthuis voor zalmen heeft namelijk trieste en schokkende praktijken aan het licht gebracht. Het bleek dat de kieuwen van de vissen werden doorgesneden terwijl de dieren nog bij bewustzijn waren, en dat de zalmen herhaaldelijk en op pijnlijke wijze ‘geknuppeld’ werden. Soms werden de zalmen wel zeven keer geslagen voordat ze bewustzijn verloren, waarna vele van hen op de grond belandden en stikten. Waar voor boerderijdieren zoals koeien, schapen en varkens strenge regels gelden die een humane slachting waarborgen, mogen vissenkwekerijen hun eigen standaarden bepalen. En de vissen betalen de prijs voor dit wanbeleid.
.

Gekweekte zalm leeft onder erbarmelijke omstandigheden

Geen toezicht op welzijn kweekvissen

Een woordvoerder van de overheid gaf toe dat er in zowel Engeland als Wales geen standaard inspectieprogramma voor dierenwelzijn in vissenkwekerijen bestaat. Het Animal and Plant Health Agency (APHA) en Marine Scotland zouden in Schotland dergelijke controles moeten uitvoeren, maar Marine Scotland heeft toegegeven dat zij geen controles uitvoeren, maar APHA ‘wellicht’ wel. APHA heeft op zijn beurt verklaard dat het ‘geen standaard programma voor officiële inspecties in vissenkwekerijen’ heeft.

Dit terwijl Schotland de op twee na grootste producent van kweekzalm is ter wereld. De grootste producent, Noorwegen, heeft een wet die erop toeziet dat vissen vóór de slachting verdoofd worden, en controleert of deze wet wordt nageleefd. Schotland, Engeland en Wales hebben geen soortgelijke wet: de 77 miljoen vissen die elk jaar geslacht worden in het Verenigd Koninkrijk, worden aan hun lot overgelaten.

Hetzelfde geldt voor forellen in Engeland en Wales. Hoewel Engeland wel het Quality Trout UK-programma heeft, dat ook regels voor verdoofd slachten kent, wordt er geen toezicht gehouden op het naleven van deze regels. The Food Standards Agency en The Fish Health Inspectorate hebben bevestigd dat zij zelf geen inspecties uitvoeren, maar dat de gezondheidsministeries van lokale overheden deze op zich nemen. Deze ministeries verschuiven de verantwoordelijkheid vervolgens naar APHA, die geen inspecties uitvoert. Iedere instantie wijst dus de vinger naar een ander, waardoor The Humane League ervan overtuigd is dat er in de praktijk geen controles plaatsvinden.
.

Gruwelijk dierenleed in Europese viskwekerijen (video)

Gebrek aan verantwoordelijkheid

Het blijkt dus uit het opvragen van de overheidsdocumenten dat geen van de verantwoordelijke, betrokken overheidsorganen in het Verenigd Koninkrijk weet wie toezicht houdt op de welzijnsstandaarden. Dit terwijl inspecties juist hoognodig zijn en wrede slachtpraktijken zo de vrije loop gaan. Cordelia Britton, campagneleider bij The Humane League UK, zegt:

“Het is choquerend dat er blijkbaar geen enkele vorm van overheidsinspectie plaatsvindt op het welzijn van vissen tijdens de slacht. Uit ons onderzoek blijkt dat de betrokken overheidsorganen geen idee hebben wat er speelt, en dat elk orgaan de verantwoordelijkheid verschuift naar een ander. Maar zonder fatsoenlijk toezicht gaat de wreedheid ongezien door. Het is tijd dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt voor de manier waarop kweekvissen worden geslacht, net zoals dat met andere (land)dieren wordt gedaan.”

Miljoenen poetsvissen lijden en sterven voor niets in zalmkwekerijen

Wezens met gevoel

In de afgelopen jaren is er een debat ontstaan onder wetenschappers over de mate waarin vissen pijn voelen. Vroeger werd ervan uitgegaan dat vissen niet in staat waren om te voelen, maar de consensus neigt tegenwoordig juist meer naar vissen als wezens met gevoel. In 2018 schreef de wetenschapper Ferris Jabr dat:

“…het collectieve bewijs inmiddels sterk genoeg is om de uitspraak dat vissen ook pijn kunnen voelen als feit te beschouwen.”

The Humane League UK wil daarom dat kweekvissen dezelfde rechten worden toegekend als boerderijdieren. Volgens hun eigen onderzoek is 67 procent van de bevolking ervan overtuigd dat vissen pijn voelen, en is 71 procent voor het toekennen van dezelfde rechten aan vissen als aan boerderijdieren. Volgens Dr. Vicky Bond, bestuursvoorzitter van The Humane League, is het dan ook absurd dat vissen deze rechten nog niet hebben in het Verenigd Koninkrijk:

“Vissen worden vaak vergeten in discussies over dierenwelzijn, en dit valt niet te rechtvaardigen. De wetenschappelijke en publieke consensus is dat vissen pijn voelen, dus om vissen niet dezelfde rechten toe te kennen als landdieren is compleet absurd.”

viskwekerij kweekvis
Viskwekerij | foto: publiek domein

Verandering

The Humane League maakte de opgevraagde documenten openbaar als deel van hun Forgotten Fish Campaign, die een petitie bevat waarin de overheid wordt aangespoord om de wet te wijzigen, zodat het verdoofd slachten van vissen verplicht wordt. Een woordvoerder van het Britse ministerie voor Environment, Food & Rural Affairs (milieu, voedsel en plattelandszaken) heeft gereageerd dat zij goed naar de huidige tekortkomingen van de dierenwelzijnswetten gaan kijken, waaronder het onvoldoende beschermen van de rechten van kweekvissen.

Bronnen:

In VK geen levende kreeften meer in de pan omdat ze pijn en leed ervaren

©AnimalsToday.nl Savanna Breitenfellner