De strijd om achttien beloega’s, tussen 2006 en 2011 uit het wild gevangen in de Zee van Ochotsk, ten noorden van Rusland, is nog steeds niet gestreden. Hoewel een aanvraag in juni 2012 van het Georgia Aquarium, Verenigde Staten, om de dieren te importeren in augustus 2013 is verworpen door NOAA, diende het aquarium een klacht in tegen deze beslissing bij het federale hof in Atlanta. Een definitief besluit is nog niet genomen.

beloega's
Foto credit: libertygrace0 / Foter / CC BY

Nieuwe genen
De achttien beloega’s (witte dolfijnen) leven momenteel in het Utrish Marine Mammal Research Station in Rusland. Mocht de vergunning alsnog worden toegekend, dan wil het Georgia Aquarium deze uit het wild geroofde dieren importeren en verdelen over diverse aquaria, waaronder SeaWorld-parken in Florida, Texas en Californië en het John G. Shedd Aquarium in Chicago. Zoals het geval is bij de orka’s in mariene parken, ligt inteelt op de loer. Daarom is het voor de aquaria belangrijk de genenpoel van de in gevangenschap levende beloega’s te verversen met nieuwe dieren. Tenslotte willen de aquaria over een aantal jaren graag nog steeds geld verdienen over de rug van aantrekkelijke dolfijnen.

Erwin Vermeulen, Hoofd Werktuigkundige en Superintendent bij Sea Shepherd:

“Rusland is ‘s werelds laatste leverancier van in het wild gevangen beloega’s en orka’s. Sinds 1990 heeft Rusland meer dan 300 beloega’s geëxporteerd naar landen zoals China, Japan en Bahrein. Het zou absurd zijn als een Westers land zoals de Verenigde Staten, waar er een sterke oppositie is tegen de gevangenschap van zeezoogdieren, deze industrie zou stimuleren. Saillant detail is dat in de originele aanvraag van Georgia Aquarium, Luik, bij onze zuiderburen, genoemd wordt als doorvoervliegveld, waar de beloega’s zouden moeten wisselen van vliegtuig tussen Rusland en de VS. Zou de Belgische regering hier aan mee willen werken?”

Uitzonderingen op bescherming van populatie zeezoogdieren
Sinds 1972 verbiedt de wet het vangen van zeezoogdieren in Amerikaanse wateren of door Amerikaanse burgers elders ter wereld, evenals het importeren van uit het wild gevangen zeezoogdieren onder de Marine Mammal Protection Act (MMPA). Er zijn echter enkele uitzonderingen en daar hopen de advocaten van het Georgia Aquarium gebruik van te maken. Zij zijn van mening dat hun aanvraag voldoet aan de exceptionele voorwaarden om uit het wild gevangen zeezoogdieren te importeren en ten toon te stellen aan het publiek.

Baby’s gevangen
The National Oceanic and Atmospheric Administration Fisheries (NOAA), voorheen the National Marine Fisheries Service (NMFS), keurde in 2013 het verzoek van het Georgia Aquarium om een vergunning te verlenen voor het importeren van de Russische beloega’s af. De voornaamste argumenten hiervoor waren dat de vangst van beloega’s mogelijk zeer negatieve gevolgen heeft voor de populatie Sakhalin-Amurbeloega’s, de groep waaruit deze dieren gevangen zijn, en zou goedkeuring de vangst juist kunnen stimuleren. Een ander zwaarwegend punt was het feit dat vijf dolfijnen slechts zo’n anderhalf jaar oud waren op het moment dat ze werden gevangen en daarom waarschijnlijk nog gezoogd werden.

Op de bres voor vrijheid
Een positief aspect aan de rechtszaak is dat een verzoek van gerenommeerde dierenwelzijnsorganisaties als Whale and Dolphin Conservation (WDC), Animal Welfare Institute (AWI), Cetacean Society International (CSI) en Earth Island Institute (EII) om de uitspraak van NOAA te ondersteunen door de rechtbank is toegekend. Op 16 maart dienden zij hun dossier in. Ook dienden zij een verzoek in bij NOAA om de groep wilde beloega’s bij Rusland de status ‘uitgeput’ toe te kennen: het is onder de Marine Mammal Protection Act namelijk illegaal zeezoogdieren in te voeren uit een dergelijke populatie.

Zeezoogdierenspecialist dr. Naomi Rose, verbonden aan het AWI:

“We staan volledig achter het besluit van NMFS/NOAA en zijn van mening dat de argumenten van het Georgia Aquarium om de uitspraak teniet te doen gericht zijn op uitbuiting, en haaks staan op het beeld dat het aquarium van zichzelf schetst als natuurbeschermingsorganisatie. Het is schokkend hoe het Georgia Aquarium gefundeerde wetenschap en basale natuurbeschermingsbeginselen naast zich neerlegt om zich te verreiken met extra beloega’s voor haar fokprogramma.”

Mark J. Palmer, Earth Island Institute:

“De industrie die walvissen en dolfijnen in gevangenschap houdt, waaronder SeaWorld, heeft het publiek meermaals verzekerd dat ze geen dieren meer uit het wild vangt om ze in kleine tanks te stoppen. Hiermee wordt het publiek duidelijk misleid. 48 procent van de beloega’s die gevangen zijn genomen, zijn overleden in aquaria in de Verenigde Staten.”

De waarheid achter de Russische zeezoogdierenindustrie
Hoewel het belangrijk is om de vergunning voor het importeren van de beloega’s niet te honoreren en zo de weg vrij te maken voor meer wildvangst, zullen de levensomstandigheden van de achttien dolfijnen in Russische gevangenschap hierdoor helaas niet verbeteren. De vangst van beloega’s en andere zeezoogdieren in Rusland en de manier waarop de dieren sindsdien worden gehouden is schrijnend. Velen gaan dood, volgens organisatie Born Free is het sterftecijfer onder gevangen beloega’s 50%, maar de verkoop van de walvissen levert meer dan genoeg op, waardoor de wildroof onverminderd door gaat.

Born Free werkt aan een documentaire om de diepe ellende van gevangen zeezoogdieren te tonen en het publiek dat nog steeds naar shows gaat hiervan bewust te maken om zo een omslag in opvattingen over dergelijk amusement teweeg te brengen. De crowdfunding om de documentaire te maken is een succes, waardoor de productie doorgang kan vinden.

Bekijk hier de trailer van documentaire Born Free (waarschuwing, schokkende beelden).

Bronnen: The Guardian, WDC, Animal Welfare Institute, NOAA, Born Free ©PiepVandaag.nl Angelique Lagarde


Strijd mee tegen dierenleed!

Zonder jouw hulp kunnen House of Animals en Animals Today niet verder groeien en dieren een stem geven. Waardeer je wat wij doen, steun ons dan met een (eenmalige) donatie.