De Britse overheid gaat het wetsvoorstel voor dierenwelzijn hervormen naar aanleiding van de resultaten uit een wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat kreeften, krabben en inktvissen wezens met gevoel zijn en pijn en leed ervaren.

levende kreeften
In VK geen levende kreeften meer in de pan omdat ze pijn lijden | Foto: Pixabay

Nu officieel wezens met gevoel

Het Verenigd Koninkrijk heeft aangekondigd dat in de hervorming van het wetsvoorstel voor dierenwelzijn inktvissen, kreeftachtigen en andere koppotigen en schaaldieren met tien poten, erkend worden als wezens met gevoel. Hierdoor zullen er strengere regels gelden voor de omgang en bereiding van deze dieren. Het besluit is het gevolg van een wetenschappelijk onderzoek van de London School of Economics over het gevoel van koppotigen en tienpotigen.

Zenuwstelsel

Tienpotige schaaldieren en koppotigen hebben een complex centraal zenuwstelsel, waardoor zij evenals gewervelden die al volgens de Britse wet onder wezens met gevoel vallen, pijn voelen. Het bezitten van een zenuwstelsel is een van de belangrijkste kenmerken van het bewustzijn.

Minister van Dierenwelzijn Lord Zac Golsmith:

“De Animal Welfare Sentience Bill biedt een sterke garantie dat dierenwelzijn terecht wordt overwogen bij het ontwikkelen van nieuwe wetten. De wetenschap constateert nu duidelijk dat tienpotigen en koppotigen pijn kunnen voelen; daarom is het terecht dat ze onder dit essentiële stuk wetgeving vallen.”

Niet meer levend in de pan

Bij intreding van de nieuwe wetgeving, zal het voortaan illegaal zijn om dieren levend te koken. Ook de verkoop van levende kreeften en krabben en het uittrekken van poten door ongetrainden, mag niet meer. Indien mogelijk, moet de voorkeur gaan naar een alternatieve slachtmethode.

Overigens hebben de nieuwe maatregelen geen invloed op de huidige wetgeving voor restaurants en industriële praktijken, zoals de visserij.

https://twitter.com/fatimaAbuAli1/status/1463068285080121347

Trendsetters

Wanneer het voorstel een wet wordt, zal er een Animal Sentience Committee worden opgericht, bestaande uit deskundigen die de taak hebben te beoordelen op welke manier er met ´wezens met gevoel´ is rekening gehouden in regeringsbesluiten.

Met de hervorming van de Britse dierenwelzijnswet treedt het land in de voetsporen van Zwitserland en Nieuw-Zeeland, waar het levend koken van dieren momenteel al illegaal is.

Minister van Dierenwelzijn Lord Zac Golsmith:

“Het Verenigd Koninkrijk heeft altijd het voortouw genomen op het gebied van dierenwelzijn. Ons actieplan voor dierenwelzijn gaat zelfs nog verder door onze plannen uiteen te zetten om een aantal van ´s werelds sterkste vormen van bescherming in te voeren voor huisdieren, vee en wild.”

Bronnen:

Britse parlementsleden: bescherm kreeften, octopussen en andere ongewervelden in nieuwe wet

©Animalstoday.nl Jennie Cools