Het onderwerp kwam al even ter sprake in een blog van Karen Soeters, vorige week. In Drenthe is gefraudeerd bij de tellingen van reeën. Ieder jaar vindt er een telling plaats van het aantal reeën wat leeft in een bepaald wildbeheergebied. De telling wordt uitgevoerd door jagers van faunabeheereenheden en wildbeheereenheden per provincie. De provincie Drenthe heeft verklaard dat twee wildbeheereenheden stelselmatig te veel reeën hebben gemeld.

Reeën tellenEén van de redenen om te sjoemelen met tellingen is het feit dat jagers extra machtigingen krijgen reeën af te schieten, wanneer er (zogenaamd) té veel zijn. In Drenthe werden 25 tot 30% meer reeën ‘geteld’ dan er in werkelijkheid leven in de verschillende natuurgebieden. Dat is gebleken uit brieven die in het bezit zijn van het Dagblad van het Noorden.

Bescherming van reeën is in de Flora- en faunawet (2004). Vooral hoe het geregeld is met de controle op de verschillende faunabeheer- en wildbeheereenheden is onduidelijk. Buiten dat is het in kaart brengen van wildpopulatie door jagers die daarmee direct kunnen beïnvloeden wat er geschoten mag worden een mooi voorbeeld van nepotisme natuurlijk.

Gedeputeerde Rein Munniksma van de provincie Drenthe heeft nu ingegrepen. Het jachtseizoen is met 5 dagen verkort en daarmee afgelopen weekeinde ten einde gekomen. Het aantal reeën dat mag worden afgeschoten is met 5% verminderd. Volgens Munniksma hebben de sjoemelende jagers grote schade toegebracht aan het imago van de hele sector.

©PiepVandaag Mirjam Roenhorst