Ondanks de gemaakte beloftes in 2015 doet de regering van Belize er te weinig aan om het Barrièrerif te beschermen. Dat blijkt uit een evaluatie door het Wereld Natuur Fonds WNF.

Belize
Belize komt beloftes bescherming Barrièrerif niet na | Foto: Pixabay

Na het Groot Barrièrerif in Australië is het Barrièrerif van Belize het grootste  barrièrerif ter wereld. In en om het rif leven maar liefst 1400 soorten planten en dieren. Het rif staat op de lijst van Werelderfgoed van UNESCO maar is desalniettemin ernstig in gevaar. Grootste bedreiging van dit natuurgebied zijn schadelijke bouwactiviteiten en olieboringen.

Druk uitoefenen
Op de dag voor de 41e zitting van het Werelderfgoedcomité in Krakau, evalueerde WNF de stappen die Belize heeft genomen om het rif te beschermen. Daarbij werd gekeken naar de punten waarvan UNESCO heeft vastgesteld dat ze vereist zijn voor het behoud van het rif op de lange termijn.

In 2015 beloofde Belize dat de nodige beschermingsmaatregelen op zijn laatst in december 2016 zouden worden doorgevoerd. Zo zou het wettelijk verboden worden om openbare grond te verkopen maar ook om in het gebied naar olie te boren. Deze wetgeving is er echter nog steeds niet. WNF:

“We verwachten dat het Werelderfgoedcomité druk op Belize zal uitoefenen om deze stappen alsnog te zetten.”

Explosies
Er werden zelfs nog seismische test voor olieboringen uitgevoerd in oktober vorig jaar, op maar een paar kilometer afstand van het rif. Bij deze testen is spraken van enorme explosies die bij walvissen en dolfijnen ernstige gehoorschade en zelfs doofheid kunnen veroorzaken. De knallen verstoren daarbij de migratiepatronen en de communicatie van de zeezoogdieren. Precies in de periode waarin walvishaaien en walvissen door het gebied trekken werden de tests uitgevoerd.

belize
Afstervend koraal | Foto: wwarby/flickr

Gevaar
Bijna de helft van alle UNESCO-werelderfgoed natuurgebieden wordt ernstig bedreigd door menselijke activiteiten. Olie- en gasboringen, mijnbouw, overbevissing, illegale houtkap en aanleg van wegen, havens en stuwdammen zijn de voornaamste boosdoeners. De situatie in Afrika, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Australië is dramatisch. Maar ook Nederland doet het slecht. De Waddenzee, ons enige natuurlijk werelderfgoed, is in gevaar door gasboringen.

Dat staat in een rapport dat vorig jaar april werd gepubliceerd en is opgesteld door het internationale adviesbureau Dalberg Global Development Advisors in opdracht van het Wereld Natuur Fonds. Voor de studie zijn de activiteiten in en rond de 229 werelderfgoed natuurgebieden in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat de helft, 114 natuurgebieden, in acuut gevaar verkeert door industriële activiteiten, zoals bestaande olie- en gaswinning en mijnbouw of concessies die daarvoor zijn verleend aan bedrijven.

  • Teken de petitie van het Wereld Natuur Fonds voor bescherming van het Barrièrerif van Belize

Bron: WNF ©AnimalsToday.nl