Dankzij de enorme vraag uit China behoort Spanje tot de grote producenten van varkensvlees in Europa. Mega-varkenshouderijen zijn in opkomst, maar het leed van de dieren in deze varkensfabrieken is groot en de vervuiling bedreigt natuurgebieden en de gezondheid van hele gemeenschappen. Dierenwelzijnsorganisaties in Spanje…