Het afschot van konikpaarden en heckrunderen in de Oostvaardersplassen door Staatsbosbeheer was illegaal, omdat de provincie Flevoland heeft geblunderd. De provincie had voor het afschieten van de dieren een aparte opdracht moeten geven. Dit heeft niet plaatsgevonden, zo blijkt uit stukken van Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

afschot konikpaarden en heckrunderen illegaal
Konikpaarden | Foto: Angelique Lagarde/Animals Today

Staatsbosbeheer was in overtreding toen men begon met het afmaken van de konikpaarden en heckrunderen. In januari kaartte stichting Stamina de kwestie al aan middels een handhavingsverzoek en in afwachting daarvan werd in februari het geplande afschieten van 275 konikpaarden en 40 heckrunderen stilgelegd. Toch zijn er inmiddels 155 koniks en 22 heckrunderen gedood en dat was in strijd met de wet, want voor het afschieten van exoten en verwilderde dieren is volgens de Wet natuurbescherming een aparte opdracht nodig, in tegenstelling tot de ontheffing voor het afschot van ‘wilde’ dieren als edelherten. De ontheffing voor de edelherten omvatte niet automatisch ook het het afschieten van de konikpaarden en heckrunderen. Het gebruik van het geweer was zonder de aparte opdracht niet toegestaan.

afschot konikpaarden en heckrunderen illegaal
Heckrunderen in de Oostvaardersplassen | Foto: GerardM/Wikimedia

Inmiddels zijn ruim 1400 grote grazers afgemaakt, waarvan het grootste deel (ruim 1200) bestond uit edelherten, terwijl het geplande afschot van de herten op 1900 staat. In totaal mogen er 1100 grote grazers overblijven, te weten 300 koniks, 300 heckrunderen en 500 edelherten.
.

afschot konikpaarden en heckrunderen illegaal

In februari, voor het stilleggen van het afmaken in afwachting van het handhavingsverzoek, was een piek in het afschot te zien vanwege de lage temperaturen. Dan zijn de dieren trager en makkelijk te benaderen, aldus Staatsbosbeheer. De beheerder klaagt over juridische procedures die het afschot zouden hinderen, maar noemt daarbij niet het blunderen van de opdrachtgever. Sommige critici zeggen dat het ‘vertraagde’ afschot van de edelherten met opzet gebeurt, want het vlees van deze dieren gaat naar restaurants en die zijn al lange tijd gesloten vanwege de pandemie.
.

RvS: Afschot edelherten OVP mag wél

.
De provincie Flevoland is inmiddels bezig met het voorbereiden van de aparte ‘opdracht voor het afschot’ van de konikpaarden en heckrunderen. Dat er sprake is geweest van een grote bestuurlijke blunder blijkt wel uit wat gedeputeerde Cora Smelik van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in februari beweerde, namelijk dat er ‘voldoende juridische basis’ was om de konikpaarden en heckrunderen af te schieten. Inmiddels is zij op haar schreden teruggekeerd, naar verwachting met het schaamrood op de kaken. Bestuurlijk onvermogen in Nederland voert hoogtij en niet zelden worden natuur, milieu, dieren en mensen daar het slachtoffer van.

Omroep Flevoland maakte onderstaand item over de kwestie:

.
Stichting Stamina hoopt van harte dat de Statenleden van Flevoland geen goedkeuring geven aan de opdracht voor het afschot, zo meldt de organisatie op Facebook:

“Nu komt er alsnog een Opdracht (anders mag het afschot niet hervat worden) waaraan de Statenleden hun goedkeuring moeten verlenen. Die goedkeuring kunnen ze ook weigeren en kiezen voor een diervriendelijke manier om de populatie paarden en runderen te verkleinen.

Gelet op hun betrokkenheid hebben wij daar weinig hoop op, maar we roepen iedereen op hen dit verzoek te doen! Laat op een vriendelijke manier de Statenleden weten dat er andere mogelijkheden zijn om de populaties paarden en runderen te verkleinen als je tegen afschot van deze dieren bent. Op de website van de Provincie zijn de mailadressen te vinden: https://stateninformatie.flevoland.nl/Organisatie/

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR