Het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP) mag van de Raad van State weer doorgaan. Daarmee is de gerechtelijke uitspraak van november vorig jaar vernietigd, die bepaalde dat het afschot door de provincie Flevoland onvoldoende onderbouwd was.

afschot edelherten OVP
Het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen mag weer gewoon doorgaan | Foto: publiek domein

De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland en Fauna4Life tekenden bezwaar aan tegen het afschot van de edelherten en de bestuursrechter stemde er in november 2019 mee in dat de provincie Flevoland onvoldoende had aangetoond dat de herten gedood moesten worden. Volgens de rechter was het provinciale streven van maximaal 490 edelherten in de OVP ‘niet gebaseerd op een ecologisch vakkundige rapportage’.
.

Afschot van edelherten OVP door rechter stopgezet, motie van wantrouwen tegen provincie

.
De organisaties stapten later nogmaals naar de rechter, omdat vanaf 2020 het afschotverbod niet meer zou gelden vanwege een nieuw beleidsplan. De rechter bevestigde echter de eerdere uitspraak. Ook rechtbank Midden-Nederland sloot zich hierbij aan, nadat de provincie Flevoland begin dit jaar een kort geding aanspande tegen de eerdere uitspraak.
.

Rechter oordeelt: afschot edelherten OVP blijft verboden

.
Het afschot zou volgens de provincie noodzakelijk zijn voor de bescherming van flora en fauna in ‘natuurgebied’ OVP. Flevoland gaf gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer op 18 september 2018 daarom ontheffing voor het afschot van duizend herten.
.

1000 edelherten Oostvaardersplassen wacht de kogel

.
In de eerste afschotronde bleken er minder dieren gedood te zijn dan gepland, waardoor Flevoland eind augustus 2019 opnieuw ontheffing verleende voor nog meer afschot. Deze ontheffing was, tot het besluit van de RvS vandaag, door drie gerechtelijke uitspraken ongeldig verklaard.
.

Afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen hervat

 

De opdracht van de provincie om de dieren massaal af te schieten is gebaseerd op het rapport Van Geel (pdf). In dit rapport wordt gesteld dat een wijziging van het beheer van de gebied wenselijk is, maar een onderbouwing van de noodzaak tot het sterk terugdringen van de aantallen edelherten ontbreekt. Op geen enkele wijze wordt in het beheerplan OVP gesteld dat de aantallen grote grazers een knelpunt vormen, ofwel dat door de aanwezigheid van de grote grazers en hun invloed op de vegetatie Natura 2000-doelen niet worden gehaald.

‘Afschot edelherten OVP mag wél’

De Raad van State zegt vandaag dat de provincie de noodzaak van het afschot toch voldoende zou hebben aangetoond. Harm Niesen van De Faunabescherming vindt die uitspraak enorm teleurstellend:

“Wij vinden het onbegrijpelijk dat de argumenten die zowel door de deskundigen en rechtbank eerder worden gebruikt door de Raad van State ter zijde zijn geschoven.”

Het plan is dus nog steeds om het maximumaantal edelherten op 490 te krijgen, maar het afschot in de derde ronde (2020-) zal niet meteen beginnen. Tijdens de bronsttijd worden de dieren met rust gelaten, daarna wordt er geschoten. Dat het gaat om enorme aantallen gedode dieren is nu al duidelijk, want eind vorig jaar lagen de schattingen op 1.700 herten. Het nieuwe tellen begint eind oktober, zo verwacht Staatsbosbeheer. Het schieten zal niet lang daarna volgen.

Bronnen:

  • RTL [1, 2]

©AnimalsToday.nl BVR