De bedreigde Chinese witte dolfijn maakt een comeback in de wateren rond Hongkong, omdat daar door coronamaatregelen geen snelle veerdiensten meer plaatsvinden. Hierdoor is er meer rust voor deze bijzondere, vaak roze gekleurde dolfijn, die vooral bekend is als toeristische trekpleister.

Chinese witte dolfijn
Chinese witte dolfijn bij Hongkong | Foto: Leonard Reback/Wikipedia

Van een comeback in de zin van meer dieren is nog geen bewijs, althans voorlopig niet. Er is op dit moment vooral sprake van meer rust in een groter gebied, waardoor de dieren zich vaker in de nabijheid van Hongkong laten zien. De Chinese witte dolfijn is een bekende toeristische attractie in Hongkong, met veel excursies naar de ‘roze dolfijnen’, zo genoemd omdat ze regelmatige roze vlekjes hebben of een roze tint, naast dieren die meer wit en lichtgrijs zijn.

De Chinese witte dolfijn (Sousa chinensis), in het Engels Indo-Pacific humpback dolphin, komt in nog beperkte aantallen voor in de Indische en Westelijke Stille Oceaan. Op de IUCN-lijst van bedreigde diersoorten staat de Chinese witte dolfijn te boek als ‘kwetsbaar’.

Comeback Chinese witte dolfijn

Marien onderzoeker Lindsay Porter van de University of St Andrews, zegt dat de Chinese witte dolfijnen sinds maart terugkeerden naar delen van de Pearl River Delta, het drukke stedelijke gebied dat ze doorgaans vermeden vanwege de veerboten die Hong Kong en Macau met elkaar verbinden. Het aantal dolfijnen in dat gebied is sinds maart met 30 procent gestegen, nadat het veerbootverkeer werd stopgezet. Hierdoor kregen wetenschappers een zeldzame kans om te bestuderen hoe onderwatergeluid (lees: geluidsoverlast) het gedrag van de dolfijnen beïnvloedt. Lindsay Porter bestudeert de Chinese witte dolfijn al drie decennia vanuit Honkong:

“Deze wateren, die ooit een van de drukste verkeersaders in Hong Kong waren, zijn nu erg stil geworden.”

De wetenschappers kunnen met onderwatermicrofoons en drones de dolfijnen in de gaten houden. Het onderzoek geeft aan dat ze zich sneller dan verwacht hebben aangepast aan de rustige omgeving en dat de populatie waarschijnlijk zou herstellen als dergelijke stressfactoren werden verwijderd, aldus Porter.

Chinese witte dolfijn in gevangenschap
Chinese witte dolfijn in gevangenschap | Foto: takoradee/Wikipedia

Wetenschappers schatten dat er ongeveer 2.000 dolfijnen in de enorme Pearl River Delta leven. Maar uit een overheidsonderzoek van Hongkong bleek dat er in 2019 slechts 52 dolfijnen in de drukke wateren rond het Aziatische financiële centrum werden waargenomen. Porter gelooft dat het werkelijke aantal iets hoger kan zijn, maar is tevens somber:

“Ik heb soms het gevoel dat we de langzame ondergang van deze populatie bestuderen, wat heel triest kan zijn.”

In de jaren ’90 werd de habitat van de dolfijnen nog bedreigd door de aanleg van een luchthaven. Hongkong daarop heeft voor het behoud van de Chinese witte dolfijn zeeparken aangewezen, waar het scheepvaartverkeer wordt beperkt, maar niet verboden is. Drie van die gebieden worden bezocht door dolfijnen, wat de invloed van scheepvaart op het gedrag en de verspreiding van dolfijnen aantoont.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl BVR