In Hagestein in de provincie Utrecht is bij een pluimveehouderij het vogelgriepvirus geconstateerd.

Kip
Foto: WikiMedia Commons

Hoewel het volgens het ministerie van Landbouw om een milde variant gaat, worden meer dan 38.000 dieren op het bedrijf gedood.  Inmiddels is ook een vervoersverbod ingesteld en dat geldt niet alleen voor pluimvee maar ook voor varkens en herkauwers. Gelukkig bevinden zich in deze zone geen andere veehouderijen.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte die voorkomt bij pluimvee en andere vogelsoorten. De veroorzaker van de vogelgriep is het influenzavirus. Het kan zich verspreiden via de lucht, via contact tussen vogels of indirect via uitwerpselen.

Bron ©PiepVandaag.nl