Het is alweer een paar maanden geleden dat het nertsenfokverbod door het parlement werd aangenomen. Vanaf 2024 is het in Nederland verboden om dieren te fokken voor bont: een hele overwinning voor de nertsen.

fokverbod
Foto Credit: *Cristiana* via Compfight cc

Bont voor Dieren heeft in haar lobby voor het nertsenfokverbod helaas moeten accepteren dat de sector nog tot 2024 door mag gaan. Dat zijn nog eens bijna 60 miljoen nertsen die gefokt en vergast worden om te dienen als modeaccessoire. Het was politiek het hoogst haalbare, maar dat neemt niet weg dat we tot 2024 niet stilzitten. Waar we maar kunnen proberen we de misstanden van de nertsenindustrie  aan de kaak te stellen.  Op die manier geven we de miljoenen dieren in deze verborgen bio-industrie een stem.

Maar wat doen de nertsenfokkers? Zingen zij een toontje lager nu het nertsenfokverbod er ligt? Helaas niet, in tegendeel zelfs! Zij zijn blind voor het dierenleed  van wilde dieren in kooitjes en er vast van overtuigd dat ze met een procedure bij het Europese Hof het nertsenfokverbod van tafel krijgen . En daar laten ze het niet bij. Tegen de wet in breiden ze uit en bouwen zelfs nieuwe fokkerijen. Gemeenten staan erbij en kijken ernaar. Zij kunnen een zogenaamde omgevingsvergunning niet weigeren vanwege het simpele feit dat er nertsen gehouden worden. Als aan alle omgevingseisen wordt voldaan, doet het er helaas niet toe of het dier dat gehouden wordt een koe, varken of een nerts is. Het nertsenfokverbod is een landelijke wet en moet dus ook landelijk gehandhaafd worden, met als resultaat dat het in de praktijk mogelijk is dat een nertsenhouder van de gemeente de ruimte krijgt een nieuwe nertsenfokkerij te bouwen of uit te breiden. Zolang de landelijke inspectiedienst, de NVWA, niet controleert kan de fokker zijn gang gaan.

Van de week werd bekend dat een nertsenfokker een varkensstal om aan het bouwen is tot een nertsenfokkerij. Of het hier een verplaatsing van zijn oude bedrijf gaat  of om een uitbreiding weten we nog niet, maar feit is dat de fokker genoeg toekomstperspectief ziet om hem te bouwen. In Coevorden wordt een megastal met nertsen neergezet. Bont voor Dieren probeert samen met omwonenden al vanaf april de NVWA te bewegen erheen te gaan en dit te stoppen, maar helaas tot nu toe zonder resultaat. In november gaat Bont voor Dieren naar het Belgische Wervik. Samen met omwonenden en onze partnerorganisatie GAIA gaan we een grote demonstratie organiseren tegen een Nederlandse nertsenfokker die daar een megastal wil bouwen. Ook in Wervik staat de gemeente machteloos: de provincie heeft de vergunning afgegeven. Er was zelfs een raadslid dat opperde om, als de gemeente blijkbaar helemaal buiten spel staat,  extra belasting te heffen om de bontfokkerij te stoppen.

Wat me zo raakt in al deze zaken, is de machteloosheid van bewoners, lokale overheden en activisten tegen het geld en de macht van de bontindustrie. Procederen bij het Europese Hof kost tienduizenden euro’s aan juridische bijstand, geld dat wij niet hebben. Het is toch ongelooflijk dat 85% van de Nederlandse bevolking de bontfokkerij wil verbieden, dat er in de Tweede Kamer al sinds 2006 een meerderheid is voor een verbod, dat de staatssecretaris van Landbouw én de Koningin de wet goedgekeurd hebben en dat toch 160 nertsenfokkers in Nederland blijven bepalen wat er gebeurt? Tegen een democratisch besluit in?

Op onze site hebben we een meldpunt geopend voor iedereen die overtreders van het nertsenfokverbod signaleert. Als de landelijke overheid niets doet moeten wij het doen! Samen kunnen wij miljoenen dieren een stem  geven.

Nicole van Gemert, Directeur Bont voor Dieren ©PiepVandaag.nl