Nadat de voorzieningenrechter gisteren bepaalde dat het afschieten van 1830 edelherten in de Oostvaardersplassen definitief door mag gaan, komt naar buiten dat twee boswachters van Staatsbosbeheer om overplaatsing hebben gevraagd. Ze weigeren om gezonde dieren af te schieten.

boswachters
Boswachters weigeren afschot gezonde edelherten OVP | Foto: ©Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

De rechtszaak tegen Staatsbosbeheer was aangespannen door De Faunabescherming, Dierbaar Flevoland, Stamina en Fauna4Life en was de laatste kans om het afschieten van de edelherten tegen te gaan. Maar de voorzieningenrechter besloot anders. De twee boswachters hebben uit protest tegen het afschot om overplaatsing gevraagd. Een van de boswachters reageerde in de Volkskrant:

“Een dier dat door moeder natuur is geselecteerd om uit te vallen wil ik wel doodschieten, maar gezonde dieren niet.”

De twee boswachters zouden inmiddels vervangen zijn voor collega’s die kennelijk geen bezwaar hebben tegen het afschot van gezonde dieren.

boswachters
Edelherten in de sneeuw | Foto: ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Vlees naar poelier
In totaal mogen er 1.830 edelherten gedood worden en hiermee wordt volgende week begonnen door de Faunabeheereenheid Flevoland. Naar verwachting zal dit niet zonder protesten gepaard gaan. Volgens de Volkskrant zegt Staatsbosbeheer dat het afschot nog niet zal leiden tot hertenbiefstuk uit de Oostvaardersplassen tijdens de kerstdagen, maar daaraan wordt door sommigen sterk getwijfeld. Het feit dat het afschot in december begint komt onverwacht goed uit en Staatsbosbeheer hoopt volgende week een overeenkomst te tekenen om het vlees aan poeliers te kunnen verkopen.

boswachters
Foto: ©Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Het afschot van edelherten staat in fel contrast met het beleid voor de konikpaarden, waarvan het teveel wordt gevangen om over te plaatsen. Voor de herten zou dat te stressvol zijn. De aantallen heckrunderen hoeven niet bijgesteld te worden want hun populatie zou op niveau zijn. Tegenstanders van het afschot wijzen erop dat de overbevolking van de Oostvaardersplassen voorkomen had kunnen worden door corridors met andere natuurgebieden. Ook wordt geboortebeperking genoemd als de beste oplossing om de populatie edelherten terug te dringen. Maar het gemak dient de mens en dus werd het de kogel.

Vervolg najaar 2019
Er mogen 490 edelherten overblijven op een totaal van 1.100 grote grazers. De verwachting is dat het volledige afschot van de 1.830 gezonde edelherten niet is afgerond komend voorjaar, zodat in het najaar van 2019 het afschot weer voortgezet zal worden. Ook weer heel comfortabel voor de kerstdagen.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel