Deze week hebben in totaal zestig medewerkers van de politie, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (nVWA) acht veehouderijen betrapt op het overtreden van de milieuregels.

Megastal

Zo werden er op een bedrijf te veel dieren gehouden en was er te weinig drinkwater aanwezig. Ook werd er op een bedrijf een schietmasker aangetroffen om dieren te verdoven terwijl daar geen vergunning voor was. Bij zes bedrijven was geen luchtwasser aanwezig of stond deze uit. Andere overtredingen waren het lozen van mest in de sloot en en het hebben van een mestsilo op het bedrijf.

De politie wil niet bekend maken om welke bedrijven het gaat, maar wel dat het om zeven varkenshouderijen gaat en een kalverhouderij. De eigenaar van dit laatste bedrijf blijkt al eerder in overtreding te zijn geweest.

Vorige week maakte de provincie bekend dat meer dan de helft van de veehouderijen in Brabant zich afgelopen jaar niet aan de milieuregels houden. In Asten, Bernheze, Boekel, Oss en Veghel werden zelfs bovengemiddelde aantallen overtredingen geconstateerd.

Bron: Telegraaf