Het besluit is genomen: zo’n 1000 edelherten in de Oostvaardersplassen krijgen de kogel. Volgens de provincie is verhuizen van de herten te stressvol voor de dieren en daarom begint Staatsbosbeheer na de bronsttijd met het afschieten. Een aantal konikpaarden zal wel naar elders gebracht worden. De hoeveelheid heckrunderen blijft gelijk, conform het advies dit voorjaar.

edelherten
Na de bronst begint het afschot van de edelherten | Foto: Yves Adams, Vilda natuurfotografen

Zodra de bronsttijd eind oktober, begin november voorbij is begint het afschieten van de herten. Daaraan voorafgaand vindt nog een telling plaats. In april 2018 leefden 1470 edelherten in het gebied, waarvan er volgens het advies van de commissie Van Geel 490 mogen overblijven. Het definitieve aantal edelherten dat de kogel krijgt is dus nog niet duidelijk, maar dat ze dood moeten staat vast.

edelherten
Edelhert | Foto:  Lars Soerink, Vilda natuurfotografen

Konikpaarden verhuizen

In totaal mogen er 1100 grote grazers overblijven. Het aantal heckrunderen zal gelijk blijven maar een deel van de konikpaarden gaat gevangen worden en zal verhuizen naar Spanje, Bulgarije of Rusland. De definitieve bestemming staat echter nog niet vast. De paarden zullen in een te bouwen vangkraal bijgevoerd worden tot ze voldoende gewend zijn aan mensen, waarna ze in groepjes gevangen worden voor herplaatsing.

Tegen de beslissing van de provincie om de edelherten af te schieten kan nog bezwaar gemaakt worden. In de periode dat de herten afgeschoten worden is er verscherpt toezicht dat wandelaars zich niet begeven in voor het publiek afgesloten gebied.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode
Geboortebeperking?

Er is onderzocht in hoeverre anticonceptie een oplossing is om de hertenpopulatie te beheersen, maar volgens hoogleraar Stout van de Universiteit Utrecht is dat op korte termijn geen geschikte methode, zo meldt de NOS. Stout zou nog gaan onderzoeken of geboortebeperking voor de langere termijn wel tot de mogelijkheden behoort, aldus de NOS.

Bronnen:

©AnimalsToday.nl Bart van Riel