Uit een nieuwe, zéér schokkende video van Varkens in Nood blijkt dat medewerkers van een de grootste Nederlandse veehouderijen niet-levensvatbare biggetjes tegen de grond en tegen de muur doodslaan. De dieren worden daarna in een ton of bak als vuilnis weggegooid. 

doodslaan biggetjes
Still uit de video van varkens in Nood

6 miljoen varkens per jaar sterven nog vóór de slacht. Nog nooit was de biggensterfte zo hoog. Deze vaak jonge biggetjes liggen soms uren of dagenlang te creperen, totdat de boer ze vindt. Dan worden ze doodgeslagen, maar één klap is niet altijd fataal, zoals te zien is op de laatste beelden van de video.

Steeds meer biggetjes per bevalling
Deze hoge sterfte komt doordat moedervarkens door doorfokken inmiddels meer dan 30 biggetjes per jaar krijgen. Dat zijn er ongeveer 6 keer zo veel als in de natuur. Door de toename is het gemiddelde geboortegewicht van de biggen gaandeweg afgenomen en zijn de biggen zwakker en kwetsbaarder geworden. Deze biggen worden snel ziek, raken eerder onderkoeld of gewond en hebben een grotere kans om te verhongeren.

Doodslaan door de varkenshouder
Als een varkenshouder een zwak of ziek biggetje opmerkt dan wordt het biggetje vaak eerst in een apart hok gelegd om te kijken of ze uit zichzelf herstellen. Daar liggen ze soms uren of dagenlang te creperen. Vaak worden zwakke biggen door de boer gedood, bijvoorbeeld door ze tegen de muur van het kraamhok aan te slaan. Dit gaat vaak fout, waardoor het biggetje zwaar gewond bovenop zijn dode broertjes en zusjes belandt en alsnog een pijnlijke dood sterft.

Petitie
In de varkenshouderij staat alles in het teken van een zo hoog mogelijke productie. De gevolgen daarvan zijn onacceptabel. Varkens in Nood is een petitie gestart, waarin de commissie voor Landbouw en staatssecretaris Van Dam worden opgeroepen een einde te maken aan het lijden van biggen in de Nederlandse veehouderij. De overheid moet een maximum stellen aan het aantal biggen per zeug en controleren op zieke, gewonde en dode dieren. Ook moeten er richtlijnen komen voor het op een humane wijze euthanaseren van varkens die niet meer te redden zijn. Klik hier om de petitie te tekenen!

Bekijk hieronder de video van Varkens in Nood. LET OP! Zéér schokkende beelden!

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Bron: Varkens in Nood ©PiepVandaag.nl