Vanaf deze week is het vangen van haaien voor hun vinnen officieel verboden in India. Vissers die de wet overtreden hangt een gevangenisstraf tot zeven jaar boven het hoofd.

haaienvangst India
Foto: alfonsator via Compfight cc

Na Indonesië is India de grootste haaienvisser ter wereld. Deze maatregel is een stap in de goede richting om het uitsterven van haaien tegen te gaan.

Op dit moment is de vraag naar haaienvinnen helaas nog steeds heel groot. Met name in China, waar haaienvinnensoep als een delicatesse wordt gezien en er medicinale krachten aan de vinnen worden toegekend. Alleen al in 2012 exporteerden Indiase vissers haaienvinnen ter waarde van 3,6 miljoen euro naar China.

De dieren worden, nadat hun vin is afgesneden, ernstig verminkt teruggegooid in zee. Daar sterven zij een langzame en pijnlijke dood.

Wereldwijd worden haaien ernstig bedreigd in hun voortbestaan. De afgelopen dertig jaar is de populatie haaien met maar liefst negentig procent gedaald. Volgens recente cijfers van de Europese Unie worden er per jaar zo’n 75 miljoen haaien gedood voor hun vinnen.

In de EU is begin juni dan ook, na een lange strijd van dierenbeschermers, eindelijk besloten het afsnijden van haaienvinnen te verbieden. Hiermee is ook een einde gekomen aan de uitzondering dat sommige vissers vinnen van karkassen mogen verwijderen.

Het verbod geldt niet alleen in alle Europese wateren, maar ook op alle schepen die waar ook ter wereld onder de vlag van een EU-lidstaat varen. Om te voorkomen dat vissers haaien levend, maar ernstig verminkt over boord gooien, moeten ze de dieren voortaan in zijn geheel aan land brengen.

Maria Damanaki, Europees Commissaris van visserij noemt het afsnijden van vinnen verschrikkelijk. Daarbij bedreigt deze praktijk het voortbestaan van haaiensoorten.

Bron: NRC.nl ©PiepVandaag.nl