Volgens internationale rapporten wordt veertig procent van de plantensoorten ter wereld met uitsterven bedreigd, als gevolg van de vernietiging van de natuurlijke omgeving. Het is een race tegen de klok om de nog onbekende soorten te ontdekken voordat ze verloren gaan. Planten zijn van levensbelang voor het dierenrijk en de mensheid om te kunnen voortbestaan op aarde.

veertig procent
Veertig procent plantensoorten met uitsterven bedreigd | Foto: scott1346/compfight

Schatkist

De onbekende planten- en schimmelsoorten zijn een ‘niet aangeboorde schatkist voor voedsel, medicijnen en biobrandstoffen’ die de grootste uitdagingen van het mensdom zouden kunnen oplossen, aldus de wetenschappers. Helaas zijn veel soorten nog niet gevonden en geïdentificeerd. Het is een race tegen de tijd om deze op te sporen voordat ze vergaan. “Waarschijnlijk verliezen we ze eerder dan we ze kunnen vinden en benoemen”, betreurt professor Alexandre Antonelli, directeur Wetenschap bij de Royal Botanic Gardens (RBG) Kew in het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde het onderzoek, waaraan 210 wetenschappers uit 42 landen deelnamen. Antonelli:

“We zouden niet kunnen leven zonder planten en schimmels – al het leven hangt ervan af – en het is echt tijd om de schatkist te openen. Elke keer dat we een soort verliezen, verliezen we een kans voor de mensheid.”

Geneesmiddel pandemie

Miljarden mensen vertrouwen op kruidengeneesmiddelen als primaire bron van de gezondheidszorg. Uit het rapport blijkt dat 723 soorten die voor een medicijnbehandeling worden gebruikt, in de gevarenzone zitten om uit te sterven. “Slechts zeven procent van de – bekende – planten is gedocumenteerd voor medicijngebruik en daarom blijven planten en schimmels grotendeels onbenut als potentiële bronnen voor nieuwe medicijnen”, verklaart Melanie-Jayne Howes, onderzoeksleider bij RBG Kew.

“Het is absoluut cruciaal dat we de biodiversiteit beter beschermen, zodat we beter zijn voorbereid op nieuwe uitdagingen voor onze planeet en onze gezondheid.”

Professor Monique Simmons, die onderzoek doet naar het gebruik van planten en schimmels bij RBG Kew, zegt dat de natuur een belangrijke plaats is om te zoeken naar behandelingen voor coronavirussen en andere ziekten met een pandemisch potentieel:

“Ik ben er absoluut zeker van dat de volgende generatie medicijnen op dit gebied afkomstig is van planten en schimmels.”

Uitroeiing

De onderzoekers hebben hun beoordeling van het aantal soorten dat met uitsterven wordt bedreigd gebaseerd op de Rode Lijst van het IUCN. Omdat slechts een klein deel van de 350.000 bekende plantensoorten is beoordeeld, gebruikten de wetenschappers statistische technieken om het vertekende beeld te corrigeren. Ook gebruikten ze kunstmatige intelligentie (AI) om gebieden te beoordelen waar weinig informatie over beschikbaar is. “We hebben nu al een AI benadering die tot negentig procent nauwkeurig is”, zegt Eimear Nic Lughadha, senior onderzoeksleider bij RBG Kew.

“Dit is goed genoeg om te kunnen zeggen dat dit gebied vele soorten heeft die vrijwel zeker worden bedreigd.”

Overexploitatie van wilde planten, gebouwen, invasieve plantensoorten, vervuiling en de klimaatcrisis zijn belangrijke oorzaken voor verliezen van planten- en schimmelsoorten. Met grote gevolgen voor disbalans in het ecosysteem. Om het restaureren van ecosystemen wereldwijd aan te pakken, heeft de Verenigde Naties (VN) begin maart 2019 het Decennium voor Herstel van het Ecosysteem aangekondigd. Door grootschalig het ecosysteem te herstellen, streeft de VN ernaar om klimaatveranderingen tegen te gaan, de zekerheid van voedsel te vergroten en de biodiversiteit een impuls te geven. 

Belang ecosysteem

Planten en schimmels zijn van essentieel belang voor het ecosysteem dat zorgt voor het leven op de aarde. Een gezond ecosysteem is altijd in balans. Dit betekent dat de populaties dieren en planten elkaar in evenwicht houden. Hoe groter het aantal verschillende dieren en planten, hoe stabieler een ecosysteem is. Dit wordt ook wel de biodiversiteit van een ecosysteem genoemd. Mensen zijn grotendeels afhankelijk van ecosystemen en halen voornamelijk het voedsel uit de natuur. Het drinkwater wordt grotendeels door de natuur gezuiverd en planten en bomen zorgen voor opslag van CO2 en voor O2 in de lucht. Als planten- en schimmelsoorten uitsterven, dan sterven er ook dierensoorten en op den duur is de aarde zelfs niet meer levensvatbaar voor de mens.

Bronnen:

© AnimalsToday.nl Jessica Slotman