Nederlandse dierenwelzijns- en natuurorganisaties slaan de handen ineen voor een nieuw, groen geluid in omroepland: Omroep Piep!. Grote partijen op het gebied van dier en milieu als Stichting AAP, WSPA, Bont voor Dieren, IFAW en VIER VOETERS spreken hun steun uit voor de nieuwe omroep:

“De sociale media laten dagelijks zien dat de aandacht voor dierenwelzijn en milieukwesties groeit. Mensen hebben behoefte aan meer kennis over het welzijn van dieren en het klimaat. Een groene omroep als Omroep Piep! komt daarom op het ideale moment”, aldus Ruud Tombrock, directeur World Society for the Protection of Animals (WSPA).

Testbeeld

De unieke samenwerking tussen diverse partijen kenmerkt Omroep Piep!. De omroep komt voort uit de internetcommunity PiepVandaag.nl; een overkoepelend platform voor nieuws over dier, natuur en milieu. De betrokken achterban van PiepVandaag.nl kent een sterke groei en het is daarom nu, volgens oprichter Karen Soeters, hét moment om uit te breiden naar radio en televisie:

“In het huidige aanbod op televisie en radio zien we telkens dat de mens centraal staat. Omroep Piep! draait de rollen om en plaatst dier en milieu in het voetlicht. De omroep beantwoordt daarmee aan een maatschappelijke behoefte aan meer kennis over dierenwelzijn en klimaatsverandering.”

Nicole van Gemert, directeur van Bont voor Dieren, bevestigt deze tendens:

“Ook bij Bont voor Dieren merken we dat mensen steeds meer kiezen voor een verantwoorde levensstijl en meer informatie willen over de herkomst van dierlijke producten. Het is heel goed als onderwerpen zoals de vee-industrie uit de schaduw worden gehaald door Omroep Piep!”

Directeur van Stichting AAP, David van Gennep, ziet ook kansen voor een groene omroep:

“Omroep Piep! kan een stem geven aan een groeiende beweging van mensen die waarde hechten aan een duurzame en diervriendelijke maatschappij.”

Om zendtijd op televisie en radio te krijgen hoopt Omroep Piep!, met de steun van de verschillende organisaties, voor 1 april 50.000 leden aan zich te binden.

Helma van de Vondevoort, directeur VIER VOETERS, ziet de de nieuwe omroep graag toetreden tot het omroepbestel:

“VIER VOETERS wil een wereld waarin mensen dieren behandelen met respect, empathie en begrip. Onze visie en de doelstelling van Piep! passen dus goed bij elkaar.”

Ook Arien van der Heijden, directeur International Fund for Animal Welfare (IFAW), is verheugd over de lancering van Omroep Piep!:

“Wij zien door ons werk dagelijks de kwalijke gevolgen van dierenleed overal ter wereld. Het wordt tijd dat we de planeet en het leven erop weer gaan respecteren en ervaren als iets dat onlosmakelijk met ons verbonden is. Omroep Piep! kan daarbij een belangrijke bijdrage leveren.”

De omroep laat met haar ledenwervingscampagne zien zich te willen inzetten voor een groene, diervriendelijke samenleving. Een nieuw lid kan op de website een project uitkiezen op het gebied van dier, natuur en milieu, waaraan vervolgens het complete lidmaatschapsbedrag wordt gedoneerd.

©PiepVandaag.nl