Om het slachten van 150 konikpaarden in de Oostvaardersplassen te voorkomen heeft Animal Rights een bezwaarschrift ingediend. De paarden staan op dit moment in een vangweide naast het spoor. De dieren zouden deze week gevangen worden en voorzien van een chip en paspoort, om ze te mogen vervoeren en slachten. Staatsbosbeheer wil op deze manier het aantal grote grazers in het natuurgebied verder terugdringen.

bezwaarschrift tegen slacht 150 konikpaarden OVP
Bezwaarschrift tegen slacht 150 konikpaarden OVP | Foto: screenshot video Animal Rights Nederland en België/Vimeo

Op grond van artikel 12 van de Europese Verordening paardenpaspoort (pdf) is het niet toegestaan paspoorten te verlenen aan paarden ouder dan twaalf maanden. Dat de Nederlandse regelgeving hier een uitzondering op maakt is volgens Animal Rights in strijd met de EU wetgeving.

Verder worden de paspoorten worden verstrekt aan Staatsbosbeheer of ‘handlanger’ Free Nature, terwijl deze houder, noch eigenaar van de dieren is. Dit heeft Staatsbosbeheer zelf tot aan de hoogste rechter betoogd, om zich te onttrekken aan haar zorgplicht voor deze dieren in bijvoorbeeld strenge winters.

Voor Animal Rights is een en ander relevant omdat zonder deze documenten de paarden, op grond van artikel 39 Regeling identificatie en registratie van dieren, niet mogen worden vervoerd naar het slachthuis.
.

ARVE Error: Mode: lazyload not available (ARVE Pro not active?), switching to normal mode

Animal Rights wil de slacht van de dieren voorkomen. Campagneleider Erwin Vermeulen:

“Staatsbosbeheer is verworden tot een ordinaire vleeshandel en gebruikt de wetgeving rondom paardenpaspoorten als een trucje om zich van overtollige dieren te ontdoen en er ook nog wat aan te verdienen. Wij zien echter geen juridische grondslag voor het verlenen van de paspoorten aan deze paarden, wat ook inhoud dat ze niet naar de slacht vervoerd kunnen worden.”

Gelet op het voornemen van Staatsbosbeheer om de konikpaarden deze of volgende week te slachten heeft Animal Rights bij het College van Beroep van het bedrijfsleven om een voorlopige voorziening gevraagd om allereerst en met de grootst mogelijke spoed te voorkomen dat desbetreffende dieren vervoerd worden. Vermeulen:

“Het is tijd dat we ophouden met het uitzetten van herten, runderen en paarden als grasmaaiers om deze vervolgens weer te slachten en/of af te schieten.”

Animal Earth, een groep van gedreven dierenvrienden, roept in een video op om de slacht te stoppen:
.

https://www.youtube.com/watch?v=VUCx4VLo78g

Bronnen:

Massaal afschot konikpaarden en heckrunderen OVP

.
©AnimalsToday.nl